- Hæren bryter sammen

  • Hæren er godt inne i et strukturelt sammenbrudd, sier tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold.

— Jeg frykter at det skal bli enda verre. Jeg har en mistanke om at det må gå enda litt tid før politikerne oppfatter at Hæren er under kritisk nivå, sier han. Frisvold gikk som forsvarssjef i 2005. - Stortinget er blitt informert om dette. De har fått det inn med teskje. Men de har ikke vært villig til å lytte, sier han.

Milliard i minus.

Frisvold trekker særlig frem ubalansen mellom politikernes ambisjonsnivå og tilgangen på ressurser. I perioden 2001- 2005 fikk Forsvaret en milliard kroner mindre i året enn forsvarsforliket la opp til. - Og dette fortsetter. Vi får en stadig større ubalanse som sprer seg til hele Forsvaret. Det får konsekvenser for Forsvarets kompetanse, sier Frisvold.

Feilprioriteringer.

Frisvold mener også ressurser er blitt prioritert feil, spesielt kjøp av nye MTB-er.- Det er ikke slik at vi kan ha større hær og samtidig MTB-er. MTB-ene har truffet Hæren midtskips, sier han. Ifølge Frisvold er MTB-ene et resultat av distrikts- og næringspolitiske hensyn. - Og Sjøforsvaret var dypt inne, bak min rygg, sier han. Han mener at utenlandsoperasjoner som finansieres over forsvarsbudsjettet, særlig rammer Hæren.

Hæren taper.

— Hæren mister robusthet og er inne i et strukturelt sammenbrudd. Vi har redusert Hæren fra 13 brigader til mindre enn én fungerende. Det er langt under minstemål, sier han. - Å flytte Fellesoperativt hovedkvarter fra Stavanger til Bodø gjør ting verre. I forhold til de strukturelle problemene er jeg pessimistisk, sier han.

Tidligere forsvarssjef, Sigurd Frisvold.