Norge

- Har slettes ingen empati

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier det er to sentrale faktorer hos mennesker som kan utføre voldshandlingener som de i Oslo og på Utøya i går: En ekstrem ideologi kombinert med ekstreme personlighetstrekk.

To bomber gikk av i regjeringskvartalet fredag ettermiddag, og syv personer ble drept. Kort tid etter skjedde skytemassakren på Utøya, der dødstallene stadig stiger. Nå spør alle seg hva som kan få noen til å utføre slike umenneskelige handlinger.
  • Velaug Hobbelstad Sævik

Politiet mener det er den pågrepne Anders Behring Breivik som står bak gårsdagens to brutale angrep, i regjeringskvartalet i Oslo og den massive skyteepisoden på Utøya. 85 ungdommer er bekreftet omkommet etter tragedien på AUFs sommerleir, og 7 personer er bekreftet omkommet etter bomben som gikk av i Oslo sentrum i går ettermiddag.

Det er nå klart at gjerningsmannen har tilknytning til høyreekstreme miljøer og har vært aktiv i ulike forum på internett der han blant annet uttrykker islamskepsis. Breivik kaller seg selv for «nasjonalist» og uttrykker klar sympati med rasistiske kretser.

— Har dårlig selvbilde

Langt utover Norges landegrenser er nå folk dypt sjokkert og man har problemer med å forstå hvordan en person kan utføre slike grufulle handlinger.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har forsket på liknende ekstreme voldshandlinger.

— Dette er personer som gjerne har et dårlig selvbilde. Det er dessuten ulike typer psykologiske problemer involvert, sier Bjørnebekk.

Hun forteller at gjerningsmenneskene gjerne har et forvridd bilde av egen rolle.

— Ofte styres disse menneskene av overtanker om egen person. Hvis de blir utsatt for en krenkelse, som ikke behøver å være stor, kan det lede til ekstreme handlinger.

Ragnhild Bjørnebekk sier det er to sentrale elementer som spiller inn når denne type handlinger skjer, og selv om politisk ideologi kan være utløsende årsak, er det likevel personstypen som gjør det mulig å gjennomføre handlingene.

— For det første er det som går igjen spesielle tanker og ideologi som ligger bak handlingen, og som begrunner handlingene som utføres. Et avvikende ideologisk syn er ikke tilstrekkelig for å utføre denne type handlinger. Det er vanlig at disse personene ser på seg selv som noe guddommelig.

- Ekstremt sterk motivasjon

Ragnhild Bjørnebekk forsker på gjerningsmenn bak ekstreme voldshandlinger. FOTO: BERIT ROALD

Gjennomføringen vitner om sterk motivasjon og lang tids planlegging, mener psykolog Dagfinn Winje, som er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved institutt for klinisk psykologi på Universitetet i Bergen.

Han sier det mest iøynefallende i denne situasjonen er hvordan handlingene Anders Behring Breivik er siktet for, gir uttrykk for sterk gjennomføringskraft.

– Det må ligge en lang tids planlegging og taktisk forbereding bak. Det betyr at selve gjennomføringen fordrer en ekstremt sterk motivasjon, sier Winje, som understreker at han kun kjenner saken gjennom mediedekningen, og ikke har kjennskap til personen det gjelder.

– Etter først å ha sprengt regjeringslokalene, og så reist helt ut til Utøya, har reisetiden jo også gitt tid til ettertanke. Bare det å komme seg ut på Utøya, og gjennomføre en massakre ansikt til ansikt på unge og uskyldige mennesker, praktisk talt jakte på dem, er sterkt motivert. Alle disse faktorene gir grunnlag for å se en veldig sterk motivasjon.

Winje sier det finnes noen antagelser og hypoteser om hvordan slike handlinger kan forklares. En av dem kan være at det foreligger en realitetsbrist.

– Disse er fasttømret og upåvirkelige. Og for personen har de en virkelighetskvalitet, slik at han handler ut fra sine vrangforestillinger. Disse forestillingene kan ha blitt en del av hans identitet eller personlighet. Det er viktig å påpeke at disse vrangforestillingene må ha vært mye sterkere enn det man ser hos vanlige pasienter med psykose. De er preget av en sterk angst og tvil på seg selv og egne vurderinger, bemerker Winje.

Ulike faktorer

En annen mulighet er et hevnmotiv, der gjerningsmannen kan ha handlet på vegne av andre, innbilte eller reelle, ofre. Dersom handlingene kommer etter en brå og påfallende endring i væremåte, må man ifølge førsteamanuensen også vurdere muligheten av medikament— eller stoffpåvirkning eller andre hjerneorganiske forhold.

– Det kan være en kombinasjon av disse tre faktorene.

Winje sier det er to forhold som skiller seg ut, når man ser forbi motivasjon, i denne ekstreme situasjonen: Utholdenheten og gjennomføringskraften, og det faktum at den siktede lot seg ta til fange.

– Ofte ser vi at denne typen gjerningsmenn velger å ta sitt eget liv, eller bli drept i skuddveksling. Winje understreker at det fortsatt er mange spørsmål som må besvares før man kan få en akseptabel forståelse av hva som er skjedd.

– Hvis vi noen gang kan få det.

- Ikke sinnssyk

Pål Hartvig ved institutt for klinisk medisin ved universitetet i Oslo sier han synes det hele er utenkelig og uforståelig. Han mener imidlertid at det er lite trolig at det er snakk om en syk person.

— På grunnlagt av den målrettethet og nøyaktighet av volden som ble utført, er det vanskelig å tenke seg at mannen er sinnssyk i ordets rette forstand.

— Personer som er under psykose er generelt ikke så rasjonelle og utfører generelt ikke så ekstremt godt planlagte handlinger, sier psykiateren.

Han understreker at han ikke kjenner til denne saken spesielt, og at gjerningsmannen må undersøkes før man kan slå fast hvorvidt mannen er psykisk syk.

— Dette er en grovt avvikende handling som må være forbundet med et grovt mentalt avvik. Det er imidlertid ikke klart enda hva slags avvik det er snakk om.

Ragnhild Bjørnebekk betegner også gjerningsmannen som et «grovt avvik».

— For å kunne klare å gjennomføre dette, har man en sterkt avvikende personlighet, og en kynisk og grusom vilje til å gjennomføre noe i egen interesse.

- Ingen empati

I dag melder VG at Breivik beskrives av tidligere kollegaer som «veldig stille, rolig, sjenert og høflig» og «serviceinnstilt». Flere VG har snakket med som har hatt ulik kontakt med den tidligere callsenter-ansatte beskriver mannen som tilbaketrukket og beskjeden. Det kan se ut som få personer kjenner Breivik godt.

Ifølge Ragnhild Bjørnebekk kan dette stemme overens med bildet voldsforskningen har av slike gjerningsmenn.

— Det er gjerne einstøinger med få sosiale kontakter.

Hvordan er det fysisk mulig for et menneske å utføre handlingene på Utøya i går?

— Nei, det er klart at han har slettes ingen empati. Disse handlingene er preget av kald beregning, bygget på bildet han har i hodet sitt. Et sentralt trekk er ofte at de har sterk tro på at egen ideologi er det eneste rette, sier Bjørnebekk.

— Disse personene mener de har rett til å tre frem fordi deres egne tanker har forrang foran andre. Det er veldig få mennesker i verden som er i sånn situasjon at de har den typen tanker om seg selv.

Hun mener det kan være at gjerningsmannen har vært utsatt for en bestemt hendelse, en krise eller en situasjon der vedkommende har følt seg krenket.

— Det er også noen ganger knyttet til hevn og til fiendtlig hevngjerrighet. Det kan være snakk om at ens egen trygghetsfølelse er rammet. Enkelte personer kan ha problemer med å komme tilbake til et normalt følelsesliv hvis de blir utsatt for en krenkelse eller en krise.

Les også

  1. Politiet: - Her planla Breivik aksjonene

  2. Politiet har pågrepet en person på Sundvollen

  3. Alt om tragedien

  4. Terrorsiktet kjøpte seks tonn kunstgjødsel

  5. Frp: Breivik har vært medlem og har hatt verv i ungdomspartiet

Anders Behring Breivik er den antatte gjerningsmannen bak gårsdagens to voldshandlinger.