Nesten halvparten av kvinnene som tar abort, jobber ikke

Gravide kvinner uten lønnsarbeid har fire ganger større risiko for å ta abort enn kvinner med lønnet arbeid.

I perioden 2007 til 2010 ble 312.733 kvinner gravide i Norge. Av de 246.788 som fødte barn var 15,8 prosent uten lønnet arbeid. Blant de 60.734 som søkte om abort var 46,4 prosent uten lønnet arbeid.

Det kommer fram i en studie ledet av professor Anne Eskild, overlege ved Kvinneklinikken ved Ahus.

Forskerne har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret. Det er første gang en slik studie er gjennomført i Norge, skriver VG.

— De som har mest fra før, får mest

Eskild mener regelen knyttet til utbetaling av foreldrepenger kan være en årsak til at de aller fleste kvinner er i lønnet arbeid når de får barn. Det er bare kvinner i lønnet arbeid som har rett til foreldrepenger.

AnneEskild

— De som har mest fra før, får også mest når de får barn. Det er med på å forsterke forskjellen mellom familier og bidrar til at noen barn ikke blir født. Det er det denne studien viser, sier hun.Hun har gjentatte ganger tatt opp temaet tidligere, men har nå fått tallene som bekrefter teorien.

— Noen familier får 37.000 kroner i engangsstøtte ved fødsel - mens andre kan få opp mot en million. Slik forsterkes økonomiske forskjeller mellom familier - eller mange unge velger å ikke få barn, sa hun til Aftenposten i fjor.

Slik er reglene

Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før fødselen, kan få inntil en halv million kroner (6G) i foreldrepenger fordelt på 49 eller 59 uker.

De som ikke er i lønnsarbeid, får en engangssum som nylig er oppjustert til 46.000 kroner.

— Ordningen bidrar til at kvinner venter til de er i lønnsarbeid og har opparbeidet rett til foreldrepenger før de velger å få barn. Det gjør også at mange unngår å få barn mens de er i sin mest fruktbare alder, sier Eskild.


Interessert i temaet? Da kan disse sakene være noe for deg:

Les også

«Lønnsarbeid ser ut til å ha blitt en forutsetning for å bli mor. Da må vi regne med høye aborttall»

, skriver Anne Eskild i denne kronikken.

Les også

«Annenhver kvinne i Oslo mellom 20–24 år tar abort»

, sa Knut Arild Hareide (KrF). Snakket han sant?

  • Når vi nordmenn løper til barnehagen og klager over tidsklemma, er europeiske småbarnsforeldre fortsatt på jobb. Vi møtte dem.
Les også

Norske kvinner føder ikke mange nok barn

. Det er beykmringsfullt, mener eksperter.

Det fødes over tusen flere barn i Norge i juli enn det gjør i november og desember.