Norge

Stabilt i 50 år

  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Amerikanske undersøkelser har de siste årene skapt et inntrykk av at puberteten starter tidligere — fysiologisk sett. Fedme er blitt lansert som årsak til tidligere brystutvikling, og dermed tidligere pubertet, hos jenter. Men en fersk vekststudie i Bergen viser noe annet. - Tallene våre viser at gjennomsnittsalderen for første menstruasjon fortsatt er litt i overkant av 13 år, slik den har vært de siste 50 årene, sier barnelege og forsker Petur Juliusson ved Haukeland Universitetssykehus. Han leder et forskningsprosjekt hvor 8000 gutter og jenter i Bergen i alderen 0 til 19 år blir veid og målt.

Små endringer.

Han mener at pubertetsutviklingen, enten det gjelder brystutvikling eller testikkelstørrelse, ikke ser ut til å ha endret seg nevneverdig. Systematiske pubertetsundersøkelser i Nederland de siste tiårene har heller ikke vist noen forskyvning.Han får støtte fra forskere i Sverige og Danmark. Dosent og gynekolog Angelika Hirschberg Linden ved Karolinska Institutet i Stockholm finner ingen grunn til å bruke tid på de amerikanske funnene.