- Slutt på verneplikt

Farvel til verneplikten. Dette er offisersforbundets dom over Sverre Diesens anbefaling for landets nye Forsvar.

Verneplikten kan bli en saga blott om Sverre Diesen får det som han vil, spår Norges offisersforbund.

Norges offisersforbund (NOF) retter knallhardt skyts mot forsvarssjefens anbefalinger til ny langtidsplan for Forsvaret. Offiserene konkluderer med at anbefalingene tar knekken på dagens verneplikt, at hærens evne til å delta i dagens utenlandsoperasjoner halveres, og at faren er overhengende for at nøkkelpersoner som Forsvaret er avhengig av, vil forsvinne.NOF krever en uavhengig granskning av samtlige faglige og økonomiske beregninger som ligger til grunn for forsvarssjef Diesens anbefalinger Forbundet, med Peter André Moe i spissen, mener beregningene i Diesens Forsvarsstudie 07 (FS 07) er altfor optimistiske.

"Ikke forsvarlig".

Moe og NOF krever at Hæren styrkes. "Dagens belastning for personell i Hæren ved internasjonale operasjoner er ikke forsvarlig ut fra person— og familiehensyn, i et lengre perspektiv. Forsvarssjefens anbefaling om reduksjon til to fullvervede (profesjonelle, red. anm.) bataljoner vil forsterke belastningen... Til overmål vil i prinsippet verneplikten bli avviklet," skriver Moe i høringsuttalelsen.Diesen foreslår å legge ned Panserbataljonen og 2. bataljon, de to vernepliktbaserte bataljonene som i dag er med på å forsyne bl.a. kontingentene i Afghanistan med soldater, og erstatte dem med én profesjonell bataljon. Norge vil i så fall få to profesjonelle avdelinger, Telemark bataljon som i dag holder til på Rena, og en ny, på Setermoen.- Én ny profesjonell bataljon koster like mye som begge bataljonene Diesen ønsker å legge ned, hvis ikke mer, sier Moe.- Hvorfor forsvinner verneplikten med Diesens anbefaling?- Det er Hæren som trenger de fleste av de vernepliktige. Luftforsvaret og Sjøforsvaret trenger færre. Hvis også Hærens behov forsvinner, er det grunnskuddet for verneplikten. Da vil Hæren primært ha behov for folk som verver seg fra 3-6 år, i tillegg til grensevakt i Finnmark og Garden i Oslo. Da blir det ikke behov for førstegangstjeneste slik vi kjenner den i dag, sier Moe.- Diesen ønsker et lite, profesjonelt yrkesforsvar, inndelt i befal og yrkessoldater. Dette handler om ulik samfunnsforståelse, ulike grunnsyn. Jeg beklager at vi har en forsvarssjef med et slikt grunnsyn, sier Moe.

Nei, så ja.

Peter André Moe sitter i Forsvarspolitisk utvalg (FPU), som i oktober enstemmig gikk inn for ikkeå overprøve Diesens anbefaling om å nedlegge det mye omtalte MTB-prosjektet. Som forfatter av NOFs høringsuttalelse til FS 07 mener Moe at Sjøforsvaret ikke kan klare seg uten MTB-ene.- Jeg ble stående alene i utvalget med mitt syn. Dissens ville forverret forsvarsministerens mulighet til likevel å ta i bruk MTB-våpenet, forklarer NOF-lederen.NOF viser til at en betydelig del av kompetansen i Forsvaret forsvant med den massive personellreduksjonen i Forsvaret fra 2001 til 2006. Moe mener at FS 07 i for liten grad vurderer faren for en ny, stor kompetanseflukt fra Forsvaret.