Norge

Derfor uteble norske motorveier

Olav Søfteland var med på å lage motorveiplanen i 1962. En firefelts vei fra Oslo til Porsgrunn skulle stå ferdig i 1980.

Norske veier gjennomgikk store forandringer fra Olav Søfteland begynte som veiingeniør i 1960 til han fratrådte som veidirektør i 2007. Espedal, Jan Tomas

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Utenrikssjef

— Mange liv hadde vært spart om motorveiene som var planlagt, hadde blitt noe av. Det sier tidligere veidirektør Olav Søfteland.

«At Norge fikk tofelts veinett i stedet for firefelts, er et godt eksempel på at det er dyrt å være fattig», skrev veidirektør Terje Moe Gustavsen i gårsdagens Aftenposten. Han minnet om sin forgjenger Olav Søftelands virkelighet, han var ung veiingeniør tidlig på 1960-tallet. Da var Norges veinett for en stor del utviklet for hest og vogn.

Aftenposten har snakket med Søfteland om det som ble hans første store prosjekt i Veivesenet, nemlig et norsk motorveinett med utgangspunkt i Oslo.

— Den 10. desember 1960 besto jeg min ingeniøreksamen i Trondheim. Tre dager senere begynte jeg ved Hordaland vegkontor, sier Søfteland.

— Oppdraget med motorveiplanen kom fra Samferdselsdepartementet, da Trygve Bratteli var statsråd. Jeg som fersk sivilingeniør gjorde arbeidet, med utgangspunkt i en landsomfattende trafikktelling i 1960, sier han.

Lagt i en skuff

Les også

Derfor kaver Norge fortsatt bak Sverige

Planene ble lagt frem i 1962, nokså samtidig med tilsvarende planer på svensk side.Som Aftenposten skrev i går, realiserte svenskene sine planer, mens de norske ble lagt i en skuff.

—  Hadde motorveinettet blitt bygget, hadde vi spart mange liv, sier Olav Søfteland (74) i dag.

Han forteller at planene fulgte amerikanske motorveistandarder fra 1937.

—  Hele debatten i dag om midtdelere hadde vært unødvendig om vi hadde realisert disse veiene, sier Søfteland.

— Vi, og ikke minst min sjef Arne J. Grotterød, var fremsynte. Og vi trodde jo at dette skulle bli noe av, sier han.

Grunnen til det var at veimyndighetene i 1962–63 gikk ut fra at de skulle få et eget budsjett til motorveiprosjektet. På samme måte som fagfolk og mange stortingspolitikere de siste årene igjen har tatt til orde for å finansiere store samferdselsprosjekter.

— Jeg husker vi satt i kantinen i Regjeringsbygget i 1963 sammen med daværende samferdselsminister Erik Himle (Ap). Han var nysgjerrig på motorveiplanene, og jeg kom til å nevne at vi vel skulle få et eget budsjett. Nei, svarte han, og forklarte at det ikke ville bli noen endring på ordningen med at alle behov skulle veies i de årlige statsbudsjettene, sier Søfteland.

Ingen planer

Derfor ble det ikke noe av firefelts vei til Porsgrunn i 1980, slik det var planlagt. Firefelts vei i retning Grenland nådde Tønsberg først i 2007. Fortsatt finnes det ikke konkrete planer for en motorvei frem til Porsgrunn, i betydningen trasévalg eller finansiering.

Mange eksperter har pekt på distriktspolitikk og utbyggingen av småflyplassene på kortbanenettet, som forklaringer på hvorfor motorveiene ikke ble noe av. Og lokale hensyn langt unna Oslo som har vunnet frem de siste tiårene.

—  Det er i hvert fall riktig at det tidligere var helt uvanlig at Oslo hadde noen med i transportkomiteen på Stortinget. Men det var også mye større interesse for samferdsel ute i distriktene. Så sent som i 1981 var filosofien i Oslo at trafikken skulle strupes, det skulle ikke være så god kapasitet inn til byen, sier Søfteland.

 1. Les også

  Nå haler vi innpå Sverige

 2. Les også

  Ser du dette skiltet? Da er du på ville veier

 3. Les også

  Bompengeveier blir nedbetalt mye tidligere enn beregnet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Utsetter nye E18: Statens vegvesen mangler penger

 2. NORGE

  Jernbanen tar igjen E18 – innspart reisetid 20 min

 3. NORGE

  Største veikontrakt i Norge noensinne

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 14. september

 5. OSLOBY

  E18-ultimatum i Viken setter regjeringen i bompenge-skvis

 6. OSLOBY

  Byrådet taper kampen om E18