Norge

Slakter "folkefondene"

  • Kristin Solberg
  • Det er trist å se at så mange småsparere har latt seg lede inn i så mange dårlige fond, sier Pengedoktor-sjef Agnes Bergo.

De fleste småsparerne i Norge følger strømmen og flokker seg om de mest populære aksjefondene — de såkalte folkefondene.

Over 160.000 nordmenn eier andeler i fondet ODIN Norden, mens DnB NOR Globalspar og ODIN Norge nesten er like folkekjære, med henholdsvis 126.000 og 99.000 småsparere som andelseiere.

Mange dårlige

Men at et fond er populært, betyr ikke nødvendigvis at det er et godt fond, påpeker ekspertene.

— Det er stor forskjell på fondenes avkastning, og derfor bør det legges arbeid i å velge de beste, sier Bergo, etter å ha sett listen over de 30 største folkefondene.

Hun er daglig leder i Pengedoktoren - et uavhengig økonomisk rådgivningsfirma som har spesialisert seg på fagområdet personlig økonomi.

Finn de beste fondene her.

Slik velger hun

Selv bruker Bergo fondenes informasjonsratio (IR) når hun vurderer hvem som er gode og dårlige. IR er et sammenligningstall som tar utgangspunkt i hvorvidt fondet har fått betalt for ekstra risiko det har tatt på seg sett i forhold til referanseindeksen. Fond som har plassert aksjene sine så godt at de har fått avkastning utover den gjennomsnittlige avkastningen for markedet, har en positiv IR. Jo høyere tallet er, jo bedre er prestasjonen.

Hun er langt fra imponert over de 30 største fondenes IR. Av 30 fond, har 15 negativ IR, påpeker hun.

-Det betyr at de ikke får betalt for merrisiko i forhold til referanseindeksen. Fond med negativ IR bør man helst kvitte seg med.

Ti beste folkefond så langt i år
FondFondsgruppeAntall kunderAvkastning i årIR*
1 ODIN MaritimØvrige bransjefond13.54643,6
2 DnB NOR MiljøinvestØvrige bransjefond16.32934,2
3 SKAGEN Kon-TikiNye markeder53.41121,80,82
4 DnB NOR SMBNorske fond10.61814,41,11
5 Postbanken NorgeNorske fond85.96311,20,29
6 DnB NOR Norge (I)Norske fond64.82611,10,23
7 DnB NOR AsiaAsiatiske fond14.30310,9-1,05
8 Terra NordenNorske fond16.72010,60,7
9 Danske Fund Norge INorske fond11.7909,6-0,52
10 SKAGEN GlobalGlobale fond89.3729,41,93
Ti dårligste folkefond så langt i år
FondFondsgruppeAntall kunderAvkastning i årIR*
1 ODIN EuropaEuropeiske fond32.964-7,40,97
2 ODIN Templeton Global SMBGlobale fond11.728-7,1
3 Terra GlobalGlobale fond19.375-4-0,95
4 ODIN SverigeSvenske fond11.098-3,60,15
5 DnB NOR GlobalsparGlobale fond126.885-3
6 DnB NOR Global (I)Globale fond52.175-2,9-0,64
7 Postbanken GlobalGlobale fond50.386-2,9-0,67
8 DnB NOR Global (II)Globale fond14.158-2,7
9 ODIN Europa SMBEuropeiske fond57.089-2,6
10 Storebrand Futura 3Globale fond32.854-1,9

Vi har valgt å definere folkefond som fond med 10.000 private norske andelshavere eller flere. Totalt 42 fond kommer derfor inn under denne definisjonen. * Informasjonsratio = Differanse avkastning

Lar banken styre

Bergo mener årsaken til dette er klar:

-Folk bruker mye energi på å tjene pengene sine, men lite energi på å forvalte dem. Mange overlater i altfor stor grad valg av fond til selgeren i banken, og de anbefaler bare fond fra egen arbeidsgiver. Da blir resultatet som vi ser her, sier Bergo.

Pengedoktor-sjefen trekker frem Postbanken Norge, DnB NOR Norge (I), Avanse Norge (I) og Odin Norge som fond hun mener folk bør kvitte seg med grunnet negativ IR. Hun mener imidlertid at SKAGEN-fondene Global, Vekst og Kon-Tiki, samt ODIN Europa og ODIN Europa SMB, er gode fond.

Slår tilbake

Administrerende direktør Torkild Varran i DnB NOR Kapitalforvaltning Holding mener imidlertid det vil være feil å følge Bergos råd om å kvitte seg med fondene Postbanken Norge, DnB NOR Norge (I), Avanse Norge (I).

-Vi kommer godt ut på veldig mange fond, og det er for så vidt ikke så overraskende. Bergo har et poeng når hun sier at IR for disse er litt lav. Det er ikke det at vi ikke forvalter bra, men vi har tatt for lav risiko. Vi får med andre ord mye ut av den risikoen vi tar, men har tatt litt lite risiko. Men selg ikke, for her foregår det et arbeid for å få risikoen opp, sier Varran.

Spre pengene!

Analytiker Thomas Furuseth i Morningstar påpeker at det er viktig å ha god spredning på aksjefondene.

-Generelt lønner deg seg å ha en god spredning om man ikke har en klar idé om hvordan markedene går. Ha en del i Norge, men det kan også være greit å ha en andel i globale fond.

Forvaltningsdirektør Peter Warren i WarrenWicklund påpeker at folkefond er blitt store mye grunnet god markedsføring.

-Folkefond blir folkefond rett og slett fordi folk investerer i dem, sier han, og legger til at det ikke nødvendigvis har noe med kvalitet å gjøre.

-Det at fondet er et folkefond gjør det ikke nødvendigvis dårlig, men det gjør de ikke nødvendigvis bra heller. Det er rett og slett resultat av et stort markedsapparat, sier han.

Finn de beste fondene her.

Økonomiekspert Agnes Bergo advarer mot å hive seg ukritisk på "folkefondene".