Dødsfaren 12 ganger så stor på motorsykkel

Hvert tredje dødsoffer på norske veier i sommer satt på en tohjuling. Å kjøre MC er like farlig som å kjøre i fylla, viser studie.

I Aftenposten.nos oversikt over dødsulykkene på norske veier i sommer, er det særlig én gruppe trafikanter som skiller seg ut: Motorsyklistene. Av 76 omkomne i trafikken i mai, juni og juli i år var hele 22 av dem motorsyklister, mopedister eller passasjer på en av disse. Det betyr at mer enn hvert tredje dødsoffer i trafikken i sommer satt på en tohjuling, noe som utgjør en voldsom overrepresentasjon i forhold til antallet motorsykler i Norge. Bare hvert tiende kjøretøy i norske garasjer er en motorsykkel eller moped. Ifølge beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) er sjansen for å omkomme i en trafikkulykke 12 ganger høyere per kjørte kilometer hvis du setter deg på en motorsykkel, enn hvis du setter deg i en bil.

«Vi er en ekstremt sårbar trafikantgruppe»
Morten Hansen, politisk sekretær i Norsk Motorcykkelunion.

MC like farlig som å kjøre i fylla

— Når dødsrisikoen er 12 ganger så høy for MC, høres det kanskje ut som et høyt tall. Da må vi huske på at det var 30 ganger så høy risiko på 1980-tallet, sier forskningsleder ved TØI, Torkel Bjørnskau, til Aftenposten.no. Han vil derfor si at utviklingen går riktig vei når det gjelder trafikksikkerhet for motorsyklister. Men Bjørnskau konstaterer samtidig den voldsomme risikoforskjellen mellom bilister og MC-førere. TØI har tidligere sammenlignet risikoen ved motorsykkelkjøring med risikoen ved promillekjøring. Resultatet var nedslående. Instituttet regnet ut at den risikoen man løper ved å kjøre MC på norske veier, var like stor som hvis man setter seg bak rattet i en bil - med 0,8 i promille. Norsk Motorcykkelunion (NMCU) har ikke mye til overs for sammenligningen.

- Sårbar trafikantgruppe

— Vi kjører et motorisert transportmiddel uten beskyttelse rundt oss, og er derfor en ekstremt sårbar trafikantgruppe, sier politisk sekretær i NMCU, Morten Hansen. Han mener motorsyklister ikke nødvendigvis er innblandet i veldig mange flere ulykker enn bilister, men at konsekvensene blir desto mer alvorlige i MC-ulykker. - I de ulykkene hvor det bare blir en bulk i støtfangeren på en bil, blir det en bulk i hodet på en motorsyklist, sier Hansen. NMCU mener et viktig aspekt ved statistikken er at motorsyklister er mindre synlige enn biler i trafikken, og får støtte fra Bjørnskau ved TØI. - Å øke MC-føreres synlighet i trafikken er et av de viktigste tiltakene for å få ned antallet alvorlige MC-ulykker. Men fortsatt ligger hovedansvaret hos motorsyklisten selv. Det er krevende å kjøre MC, og vi er derfor veldig fornøyd med å ha fått en dyr og veldig god føreropplæring, sier Hansen.

- Utvikling riktig vei

Siden 1998 har gjennomsnittlig nesten 40 førere eller passasjerer på mopeder og motorsyklister omkommet på norske veier årlig, et tall som har holdt seg relativt stabilt over lengre tid. NMCU mener dette betyr at det blir stadig mindre risiko ved å kjøre MC, fordi det blir stadig flere motorsykler på norske veier. Bjørnskau ved TØI sier MC-førere i dag er en annen gruppe enn for 20 år siden. - Grunnen til at dødsrisikoen for MC på 80-tallet var 30 ganger høyere enn for bil, var at det den gang var flere ungdommer som kjørte motorsykkel - og ungdommer øker risikoen ved nesten alt de gjør, sier Bjørnskau. Forskeren sier det blant annet er dyre forsikringer som gjør at MC-førere i dag generelt er mye eldre, og derfor trolig også mer erfarne og mindre risikovillige i trafikken.

En motorsyklist omkom i kollisjon med en bil på Kongsvegen øst for Hamar sentrum i juli.