Frp: Vin i butikk bør avgjøres lokalt

Vil innbyggerne i en kommune ha vin i butikken? Vel, da skal de få lov til det, mener Frp.

Illustrasjonsbilde.
  • Forf>
  • <forf>robert Gjerde <

Samtidig som Høyres helsepolitiske utvalg foreslår en helomvending i Høyres alkoholpolitikk — i mer restriktiv retning - slår partiets mulige regjeringspartner i neste periode kontra. Fremskrittspartiet ønsker nå at hele alkoholpolitikken overlates til lokalpolitikerne. Det vil bety at hele ordningen med vinmonopol må avvikles.- Dette vil vitalisere lokaldemokratiet. Hvis politikerne i en kommune ønsker vin i butikkene og utvidet åpningstid, så bør de få lov til det. Så får de møte innbyggerne i valg og ta konsekvensene, sier Frp-nestleder og leder i programkomiteen, Per Sandberg.

Debatt.

Han sier at forslaget om å flytte alkoholpolitikken ut av Stortinget, nå diskuteres både i sentralstyret og i stortingsgruppen.- Tanken kom i kjølvannet av debatten om spilleautomatene der Frp mener at kommunene selv må få bestemme. Hvorfor skal de ikke få ha det avgjørende ordet om alkohol også?Sandberg sier at partiet ser dette forslaget i en bredere sammenheng, med fjerning av fylkeskommunene og etablering av større og mer robuste kommuner som skal løse flere oppgaver.Sandberg tenker seg at Stortinget kun legger visse rammer for alkoholpolitikken, som aldersgrenser og eventuelt åpningstider. Han sier at det er Frps landsmøte i mai neste år som avgjør hva partiet lander på.

- Dårlig idé.

Høyres Inge Lønning sier at han deler Sandbergs syn på avvikling av fylkeskommunen og større kommuner, men han synes det er en dårlig idé at kommunene skal ta over alkoholpolitikken.- Vi kan ikke ha flere hundre alkoholpolitikere i dette landet, avhengig av hvor mange kommuner vi måtte ha, sier Lønning. Han tror begrepet grensehandel vil få en helt ny dimensjon hvis det åpnes for at en kommune kan ha fri flyt av alkohol, mens nabokommunen skrur igjen.- Nei, dette virker ikke særlig gjennomtenkt, sier Lønning.Han tror det vil få store konsekvenser å avvikle Vinmonopolet, særlig med tanke på alkoholskader.- Det er også interessant at Frp vil styrke det lokale demokratiet når det gjelder alkohol, mens partiet ellers går inn for at staten skal overstyre kommunene.

Motstand i Høyre.

Samtidig er flere røster i Høyre svært negative til forslaget fra Høyres helsepolitiske utvalg om en mer restriktiv alkoholpolitikk på grunn av helseskadene. Utvalget vil vrake tradisjonelle Høyre-forslag som vinsalg i butikk og reduserte avgifter.- Dette vil vi kjempe imot med nebb og klør. I alkoholpolitikken skal det ikke herske noen tvil om hva Høyre skal stå for, nemlig avskaffelse av Vinmonopolet og lavere priser, sier leder i Unge Høyre, Henrik Asheim.Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark (H) støtter Unge Høyre. Han tror også utvalgets forslag vil bli nedstemt på landsmøtet.Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner - og en rekke andre Høyre-folk - ønsker ikke å diskutere denne saken offentlig nå. Sanner sier at saken først skal debatteres internt i Høyre.Sandberg er overrasket over forslaget fra Høyres helsepolitiske utvalg. Han tviler på om det vil få flertall i Høyre.- Men jeg ønsker ikke å kommentere det videre. Nå skal det først foregå en intern prosess i Høyre.

Per Sandberg (FrP)