Forlanger svar fra dommere

Høyesterettsdommerne i Fritz Moen-saken slapp å svare for seg i en riksrettssak. Nå forlanger Tore Sandberg at dommerne likevel svarer på spørsmål om dommertabben.

- Der nede fra hørte jeg stemmer drapsnatten, sier vitnet på bildet. Mannen peker sørover mot en elv, rett mot åstedet for drapet. Høyesterettsdommerne har flyttet mannens observasjon helt motsatt vei, nordover fra elven. Bildet er tatt i forbindelse med begjæringen om gjenopptagelse.

Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité besluttet i vinter å åpne sak mot høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin Maria Bruzelius. Men et flertall i komiteen ønsket likevel ikke å gå for riksrett. Bare Frps Carl I. Hagen og Lodve Solholm var av en annen oppfatning.Dommerne slapp dermed å svare for hvorfor de kun tillot gjenopptagelse av ett av de to drapene Fritz Moen feilaktig var dømt for.

Fire spørsmål.

Privatetterforsker Tore Sandberg, som anmeldte dommerne for grov uforstand, har nå sendt et nytt brev til dommerne med krav om at de likevel svarer på fire enkle spørsmål.- Stortinget ba dommerne svare på mine spørsmål, men dommerne unnlot å være konkret. De sendte i stedet en syv sider lang intetsigende redegjørelse. Når flertallet i komiteen nå har henlagt min anmeldelse, slipper dommerne unna. Det synes jeg blir feil, sier Sandberg.Han mener dommere - særlig dommere - må kunne begrunne sine valg.- Tenk hvis dommerne hadde bedt meg svare på fire konkrete spørsmål, og så jeg hadde unnlatt å svare. Tror du dommerne hadde funnet seg i det? Selvsagt ikke. Det skulle bare mangle at ikke også dommere må svare for seg. Det må være likhet for loven. Selv om kontroll- og konstitusjonskomiteen vendte tommelen ned for riksrettssak, får Sandberg likevel støtte fra politikerne. Komiteen slår oppsiktsvekkende nok fast i sin innstilling at høyesterettsdommerne slurvet da de avslo gjenopptagelse. Komiteen mener et sentralt vitnemål er "unøyaktig og uriktig gjengitt". Flertallet i komiteen mener tabben likevel ikke er stor nok til å reise riksrettssak.Komiteens mindretall kommer med ytterligere kritikk. Mindretallet hevder dommerne avslo gjenopptagelse basert på en ren "formodning", at dommerne motsier seg selv og at de regelrett tar feil når de mener det aktuelle vitnemålet ikke var sentralt.

Stemmer fra åstedet.

Bakgrunnen for Sandbergs anmeldelse er vitnemål fra en i dag 54 år gammel romsdaling som den dømmende rett aldri fikk høre. I begjæringen om gjenopptagelse skulle mannens vitnemål være Sandbergs trumfkort. Drapsnatten gikk han tur med kjæresten i det øde området der drapet fant sted. Han hørte en kvinne og en mann snakke sammen. Om kvinnen var drapsofferet - noe hun etter all sannsynlighet var - kunne ikke Fritz Moen være drapsmannen. Han var døv og kunne ikke snakke. Dagen etter at romsdalingen hadde pekt ut området der han hørte stemmene for politiet, ble liket funnet akkurat der.Høyesterettsdommerne beskriver - da de avslo gjenopptagelse - at stemmene kom fra et annet område. Dermed ble vitnemålet uinteressant.

Vil vite hvorfor.

Sandbergs poeng er at det - i forbindelse med gjenopptagelsesbegjæringen og de opplysningene som der fulgte - så å si var umulig å flytte romsdalingens observasjon vekk fra åstedsområdet. Han vil vite hvorfor de likevel gjorde det.Sandbergs motiv for å kreve svar fra dommerne er det tragiske faktum at Fritz Moen døde før han ble frifunnet for dette drapet. Han mener dommerne må bære det tunge ansvaret for at Moen måtte gå i graven som drapsmann.Magnus Matningsdal vil ikke kommentere spørsmålene fra Tore Sandberg i Aftenposten.