– En hån mot barna, sier barneombudet om Regjeringens satsing mot familievold

Kritikerne bruker ord som «hån mot barn,» «pinlig» og «står til stryk» om Regjeringens satsing mot vold og overgrep neste år.

– Det virker som om Regjeringen ikke ser alvoret når det gjelder vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe.

– Regjeringens forslag om en økning på kun 54 millioner i statsbudsjettet for 2018 til arbeidet mot vold og overgrep mot barn er museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet, sier barneombud Anne Lindboe.

– Vi håpet på et løft på nærmere 500 millioner kroner, men voldsfeltet ble avspist med en økning på 54 millioner. Det er en hån mot barna. Det virker som om Regjeringen ikke ser alvoret når det gjelder vold mot barn, sier Lindboe.

Totalt vil Regjeringen sette av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen i 2018. Satsingen fra 2017 på 530 millioner kroner videreført, i tillegg bevilges 54 millioner kroner.

Det var i forrige periode at Stortinget vedtok en opptrappingsplan mot vold og overgrep etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 milliarder i denne perioden. Tilsvarende beløp nå vil utgjøre ca. 1 milliard pr. år i ti år, påpeker barneombud Anne Lindboe.

– I Stortingsvedtaket heter det at det skal følge øremerkede midler med planen. Dette finner vi ikke igjen i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

UNICEF: – Pinlig og oppsiktsvekkende

Også UNICEF Norge er skarp i sin kritikk av det Regjeringen selv kaller en «ytterligere satsing» mot vold og overgrep neste år.

– Dette var svært skuffende. Den økningen Regjeringen legger opp til, er i utgangspunktet ikke mer enn hva politiet og barnehus trenger for å møte økt pågang, behov for medisinske undersøkelser og økt kapasitet i politiet, sier Ivar Stokkereit, som er fagansvarlig for barns rettigheter.

– Konsekvensene av dette forslaget er at barna ikke får den hjelpen og oppfølgingen de i utgangspunktet har krav på. Da er det pinlig å kalle dette for en opptrappingsplan.

– Regjeringen står til stryk

Kjell Ingolf Ropstad (Kr F) var saksordfører for opptrappingsplanen mot vold og overgrep i justiskomiteen i forrige periode. Nå er han KrFs finanspolitiske talsperson.

– Vi hadde sett for oss noe helt annet enn dette. Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser, men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad. Han sier KrF vil bruke budsjettprosessen for å få hevet beløpet så mye som mulig.

– Men Regjeringens forslag er langt unna den størrelsesorden vi mener er nødvendig, sier Ropstad, som håper dette kan komme opp som en egen sak for Stortinget senere.

Horne: - Kampen mot vold høyt prioritert

Gjennom en e-post fra sin kommunikasjonsavdeling svarer Barne- og likestillingsminister Solveig Horne at kampen mot vold og overgrep mot barn og unge er høyt prioritert, men at det ikke er rom for nye, kostbare satsinger fordi Regjeringen har redusert bruken av oljepenger i budsjettet.

Hun påpeker at Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har økt bevilgningene til dette viktige arbeidet med totalt 584 millioner kroner siden Opptrappingsplanen ble lagt frem i fjor høst.Til neste år er også 200 millioner av de frie midlene til kommunene begrunnet med en økt satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier.