Kreftpasienter ved ti sykehus fikk ikke utført viktig undersøkelse forrige uke. Årsak: Full stopp på Syklotronsenteret.

– Dette er meget beklagelig for pasientene, sier klinikksjef ved Oslo universitetssykehus. Flere hundre kreftpasienter over hele landet måtte vente på skanning. For noen hastet det med undersøkelse.

På Syklotronsenteret lages et viktig radioaktivt stoff for skanning av kreftpasienter. I en uke lå produksjonen nede.

Hele forrige uke var det ingen Pet/CT-undersøkelser ved ti norske sykehus. Det skyldtes full stans i produksjonen ved Norsk medisinsk syklotronsenter i Oslo.

Senteret står for den kompliserte produksjonen av det radioaktive stoffet 18 F-FDG som brukes i skanningen.

Midt i ferietiden måtte pasientene settes opp til nye timer. De fleste som trenger undersøkelsen, er kreftpasienter. Pet/CT-skanning er svært viktig for å vurdere utbredelse av kreftsvulster, doseplanlegging og effekt av behandling. For noen haster det å få undersøkelsen gjort.

– Dette er meget beklagelig for pasientene, sier Paulina Due-Tønnessen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er leder ​for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

Leder for Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Paulina Due-Tønnessen.

Bare ved OUS måtte 30–40 pasienter vente på undersøkelsen, fra noen dager opp til en uke. Sykehuset har vanligvis to Pet/CT-skannere i drift i ferietiden. Nå er den tredje satt inn for å ta igjen forsinkelsene. Hastepasientene prioriteres fortløpende i køen som har oppstått.

Pet/CT er en av de mest avanserte billedundersøkelsene som finnes. Før undersøkelsen blir det radioaktive legemiddelet sprøytet inn i en blodåre i armen. Stoffet binder seg til kreftceller i kroppen og lyser opp på skanningen. Det er dette stoffet som ikke ble produsert og levert fra syklotronsenteret forrige uke.

Ifølge Due-Tønnessen skjer det en sjelden gang at det er problemer med leveranser av produktet.

– Vi har aldri før opplevd at stoffene vi trenger, uteblir en hel uke.

Også på Ahus ble mellom 25 og 30 pasienter berørt. Sykehuset utvider derfor driften denne uken og prioriterer pasienter med høy hastegrad.

Begge sykehus bestilte radioaktivt stoff fra Finland til både mandag og tirsdag denne uken. Heldigvis var produksjonen i Oslo i gang igjen mandag.

Evidia (tidligere Aleris Røntgen) er den eneste private aktøren som tilbyr Pet/CT-skanning. Også de fikk merke bråstoppen i leveranser.

20 pasienter måtte settes opp til ny time to-tre ganger. Bernt Jacobsen, leder for røntgenavdelingen, sier det er ekstra beklagelig at dette kom midt i ferieavviklingen.

– Det har rammet kreftpasienter som allerede er i en sårbar situasjon og har behov for at undersøkelser gjennomføres og tolkes raskt.

Han sier de står klare til å hjelpe offentlige sykehus med å ta unna pasienter som har måttet vente.

Flere hundre måtte vente

– Våre ingeniører fant ut av hva som var problemet i helgen, sier leder ved Syklotronsenteret, Thor Audun Saga.

Årsakene til produksjonsstansen var mangel på deler og feil ved utstyr, ikke problemer med selve syklotronen.

Syklotronsenteret leverer doser til sykehusene i Tromsø, Ålesund, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Elverum, Drammen, Ahus, Kalnes i Østfold og OUS – som har tre Pet/CT-skannere. I tillegg kjøper også private Evidia stoff til sin skanner.

Saga anslår at de produserer 10.000 doser til pasienter i året.

– Nå om sommeren er det nok mindre aktivitet på Pet/CT- skannere enn til vanlig. Men jeg vil anslå at 50–70 pasienter i landet hver dag fikk utsatt undersøkelsen sin. Så flere hundre pasienter har nok måttet vente på skanning i løpet av uken, sier han.

Slik ser en skanning med Pet/CT ut for å avdekke gjenvekst av kreftsvulster etter kirurgi.

Må lages om natten

Han forklarer at de starter produksjonen ved halv to-tiden på natten fordi dette er kortlivede produkter som ikke kan lagres. Stoffet 18 F- FDG har en halveringstid på 110 minutter. Derfor lages det store mengder overskuddsstoff. Etter ti timer kan ikke stoffet lenger brukes. Det er derfor vanskelig å transportere over lengre strekninger.

St. Olavs hospital i Trondheim og Haukeland universitetssjukehus i Bergen lager radioaktivt stoff til eget bruk. Men de distribuerer ikke til andre sykehus.

Planlegger ny syklotron som backup

– Er systemet sårbart ved produksjonsstans i flere dager, slik som i dette tilfellet?

– Det er det. Derfor planlegger vi nå å bygge en ny syklotron til på Gaustad, som en backup. Da vil vi kunne doble kapasiteten og sikre produksjonen. Den vil stå ferdig i 2027, opplyser Saga.

Det er GE Healthcare som har markedsføringstillatelsen for produktene ut til kundene.

Administrerende direktør Cathrine Thomassen i GE Healthcare AS opplyser at de solgte 424 produksjoner fra syklotronen til 12–13 sykehus i fjor. Ti av produksjonene feilet eller ble ikke levert. Det utgjør en leveringsprosent på 97,6.

– Tidligere produksjonsstopp har vært på maks to-tre dager, nå var den syv. Vi har ikke hatt en så lang produksjonsstopp på de 15 årene vi har produsert, sier hun.

Hun ser frem til at Syklotronsenteret bygger opp mer kapasitet.