Norge

800 millioner sulter<br/> - én milliard er fete

Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at det finnes flere overvektige enn undernærte i verden.

I USA er to tredeler av befolkningen overvektig. Her fra Michigan Avenue i Chicago. Foto: JEFF HAYNES/AFP

 • Morten Andersen
  Stabssjef

Av verdens befolkning på seks milliarder har 800 millioner ikke nok å spise, mens én milliard er overvektige. I sistnevnte gruppe lider 30 prosent — 300 millioner personer - av sykelig fedme, melder nyhetsbyrået AFP.

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fedmebølgen som en global epidemi, selv om problemet er større i noen deler av verden enn andre.

Nordmenn blir tyngre

I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2002 var 23 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år overvektig. Andelen svært overvektige, det vil si de med fedme, steg fra 5 prosent i 1995 til 9 prosent i 2002.

Norge er dermed i ferd med å ta Danmark som har en andel med fedme i befolkningen på 10 prosent.

En gjennomsnittlig norsk 40-åring veier i dag fem kg mer enn en 40-åring gjorde i 1985.

BMI

WHO benytter standardmålet BMI (kroppsmasseindeks) i sine beregninger. BMI er et forholdstall mellom vekt og høyde og defineres som noens vekt målt i kilo delt på kvadratet av høyden målt i meter (kg/m2).

 • BMI under 18,5 regnes som undervekt.
 • BMI mellom 18,5 og 25 regnes som normal vekt.
 • BMI mellom 25 og 30 regnes som overvekt.
 • BMI over 30 regnes som fedme.

USA topper

I USA er to tredeler (66 prosent) av befolkningen overvektig. I EU er tallet 45 prosent. Men selv i Kina har 20 prosent av befolkningen høyere BMI enn 25.

Også når det gjelder fedme (BMI over 30) er USA verst rammet. 30 prosent av den voksne befolkningen (60 millioner personer) lider av fedme. I Europa topper Storbritannia listen med 23 prosent. I Tyskland er tallet 12 prosent, mens det i Italia er åtte prosent fedme.

Men tallene øker raskt. Blant Frankrikes 60 millioner innbyggere er det nå 5,9 millioner personer med fedme, mot 3,6 millioner for 10 år siden.

Barn rammes

Også blant barn blir overvekts-problemet større og større. I Norge finnes det få undersøkelser, men ifølge Folkehelseinstituttet tyder tall fra noen få fylker på at rundt 10 prosent av norske barn og unge er overvektige.

I EU er det 14 millioner overvektige barn under 13 år. Tre millioner av dem lider av fedme. Hvert år vokser denne gruppen med 500.000 barn, ifølge en studie gjort av International Task Force on Obesity .

I Portugal lider mer enn 30 prosent av barn i alderen 9-16 år av fedme - tre ganger så mange som for ti år siden.

En studie i USA, publisert i Journal of the American Medical Association har antall fete amerikanere i aldersgruppen 6 til 19 år blitt tredoblet mellom 1980 og 2002.

Økt risiko

Overvekts-epidemien bidrar tungt til økning i mange kroniske lidelser. Overvektige er blant annet mer utsatt for hjertesykdommer, diabetes type 2 og visse typer kreft.

Ifølge WHO var diabetes type 2 tidligere en sykdom som nesten utelukkende rammet voksne, men nå har sykdommen også blitt vanlig blant barn.

90 prosent av de med diabetes type 2 er overvektige.

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Fedme er den nye fattigdommen. I disse landene er problemet størst.

 2. VERDEN

  Studie: Antallet ekstremt overvektige verden over vil øke kraftig

 3. VITEN

  Fedme kan være bestemt av gener, ikke viljestyrke

 4. SPREK

  Har du fedme? I fremtiden kan botox, mageballonger og stimulatorer bli løsningen

 5. VITEN

  Hvis halve verden blir influensasyke – hvem bør få hjelp først?

 6. SPREK

  Fedmeforsker: − Antallet med diabetes vil øke drastisk