Støre lover å kutte mer i klimautslipp enn Solberg-regjeringen la opp til

SV og regjeringspartiene Ap og Sp er enige om statsbudsjettet for 2022.

De tre partilederne Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen i vandrehallen klokken 17 mandag. Lysbakken sto litt på avstand fra de to andre, men Vedum understreket at dette var av smittevernhensyn, ikke på grunn av politisk avstand. Lysbakken hadde nemlig vært litt redusert i det siste.

Saken oppdateres.

Etter intense uker med forhandlinger kunne partiene endelige presentere enigheten i Stortingets vandrehall mandag ettermiddag.

– Dette er det mest omfordelende og grønneste budsjettet som er lagt på mange år, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Partiene er enige om:

  • Feriepenger til permitterte og arbeidsledige. Det er det satt av 1,2 milliarder kroner til, opplyser Støre.
  • Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger, skriver SV i en melding.
  • Det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. CO₂-avgiften på oljebransjen økes med 28 prosent, ifølge SV.
  • Skatten økes på store formuer og «millionlønninger», ifølge SV.
  • Barn får brillestøtten tilbake. Bostøtten økes. Solberg-regjeringens kutt i barnetillegg for uføre oppheves. Uføre som klarer å jobbe litt, skal ikke miste trygd.

– Dette vil levere kutt

Regjeringen fikk kritikk da de la frem sitt forslag til endringer i Erna Solbergs budsjettforslag. Ap og Sp la opp til å kutte mindre i klimagassutslipp enn forgjengerne ville. Støre sier dette nå er endret.

– Vi mener dette er et budsjett som klart legger opp til å kutte mer, sier han til Aftenposten på spørsmål om de nå vil kutte mer enn Solberg ville.

Han peker spesielt på at CO2-avgiften på norsk sokkel økes. Det er også mange tiltak for å få flere elbiler på veiene. I regjeringens opprinnelige budsjettforslag fikk bilistene kompensert en god del av økningen i CO2-avgiften. Den kompenseringen er nå blitt noe mindre.

Støre innrømmer at beregningene for hvor mye CO2-kutt budsjettendringene fører til ikke alltid er like presise.

– Men vi er trygge på at dette vil levere kutt, sier Støre.

I enigheten er det mange punkter om klimatiltak som skal utredes.

– Hva sier du til dem som mener at det haster med å gjennomføre tiltak allerede nå?

– At det får de med dette budsjettet.

– Kan du peke på noe konkret nytt dere kommer med til neste år?

– Det blir en økning i CO2-avgiften på norsk sokkel. Det vil stimulere til teknologi som får ned utslipp og til elektrifisering av sokkelen. Så er det helt riktig at det er noe vi må utrede, for eksempel forslag om sirkulærøkonomi og om biler. I Norge skal vi ha gode, gjennomarbeidede løsninger før vi gjennomfører noe.

Lysbakken: Viktig signal i Nordsjøen

SV-leder Audun Lysbakken sier partiet har vært pragmatiske når det kommer til hvor kuttingen av CO₂-avgift skulle gjøres.

– Hovedproblemet vårt med regjeringens budsjettforslag var at de endte opp med å få lavere utslipp enn det Solberg-regjeringen hadde foreslått. Vårt krav var at det måtte endres. Det er det vi har gjort.

SV mener økningen i CO₂-avgift på oljesokkelen vil føre til store utslippskutt. Likevel er det flere av klimapunktene i budsjettet som handler om å utrede tiltak.

– Girer dere om for å nå klimamålene med så mange utredninger?

– Det er nok konkrete ting her til å gi økte kutt sammenlignet med tilleggsproposisjonen. Det var viktig i seg selv. Så ligger det veldig mye annet her som vil gi utslippskutt utover perioden og vil bidra til grønne investeringer. Det er et viktig politisk signal å sette grenser i Nordsjøen, det har det ikke blitt gjort før.

Budsjett på over 1500 milliarder kroner

De siste ukene er det blitt forhandlet om statsbudsjettet. Det skjedde etter at den nye Ap-Sp-regjeringen 8. november presenterte sitt nye forslag til statsbudsjett. Der kom en rekke endringer i forslaget som Erna Solbergs avtroppende regjering presenterte tre uker tidligere.

Ap og Sp utgjør en mindretallsregjering, da de ikke har flertall i Stortinget. De er dermed avhengig av støtte fra SV eller andre for å få vedtatt et statsbudsjett.

Budsjettet inneholder oversikten over hele den norske stats forventede utgifter og inntekter for det neste året. Dette er derfor svært viktig for oss som bor i Norge.

Totalt er statsbudsjettet på rundt 1550 milliarder kroner.

Forhandlingene de siste ukene har pågått med SV. Partiet gjorde det klart tidligere i november at de ikke var fornøyde med budsjettforslaget fra Ap og Sp. Det har gått tregt i forhandlingene, noe også SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski uttalte for en uke siden.

I forkant av forhandlingene gjorde SV det klart at klimatiltakene måtte styrkes før de kunne gå med på å støtte budsjettet.

Det er finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som får ansvaret for å implementere det vedtatte statsbudsjettet.

Budsjettforslaget skal debatteres i Stortinget torsdag.

De tre partiene hadde opprinnelig som mål å bli enige innen fredag forrige uke, da finanskomiteen på Stortinget la frem sin innstilling. Da dette ikke lyktes, ble fristen forskjøvet til torsdag, samme dag som Stortingets finansdebatt. Det er i utgangspunktet da en avtale om budsjettet bør være ferdig.