Norge

Leger som ble utdannet i Danmark får endelig svar på om de får autorisasjon. Erfarne leger kan få tilbud om å jobbe som fastleger.

Leger utdannet i Danmark har hatt en usikker jobbfremtid. Nå kommer mulige løsninger, men ikke for alle.

Benjamin Asschenfeldt er blant legene som har vurdert å forlate Norge, til tross for at det er behov for ham. Årsak: Strenge regler om hva som kreves for å søke spesialiseringsstillinger.
  • Torkjell J. Trædal
    Torkjell J. Trædal
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Like før nyttår fortalte Aftenposten om nyutdannede leger med utdanning fra Danmark. Til tross for en mangel på leger, har flere ventet månedsvis på svar om de kan få autorisasjon i Norge.

Den lange saksbehandlingstiden kom som følge av at Norge har endret sine regler for turnus og spesialisering.

Etter at Aftenposten skrev om saken, har helsemyndighetene omsider fått innhentet faglige råd om dansk utdanning, fra ulike universiteter i Norge og Danmark. Det betyr at de nyutdannede legene vil få svar raskt.

– Helsedirektoratet har opplyst at de vil ha ferdigbehandlet alle søknadene i løpet av få dager. Dette er veldig gode nyheter for dem det gjelder, men også norsk helsetjeneste, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Aftenposten.

Kjerkol sier regjeringen vil øke rekrutteringen til legeyrket.

– Vi vil gjøre det enklere for yngre leger å etablere seg som fastleger.

– På overtid

Maja Elisabeth Mikkelsen, leder for Norsk medisinstudentforening, sier det er fint at de nyutdannede får svar, men at det kommer på overtid. Muligheten for å søke autorisasjon ble lyst ut i juni i fjor.

– Det er folk som fikk tilbud om LIS 1-stilling men som måtte takke nei fordi de ikke fikk svar tidsnok. Men det er bra departementet signaliserer at det vil kunne gå raskere og at man vil kunne få denne typen autorisasjon med utdanning fra Danmark.

Det er imidlertid ikke bare nyutdannede leger som ble rammet av Norges nye regime for spesialisering.

Les også

Legejobben står klar. Hun vil bidra i krisen. Men Helsedirektoratets saksbehandling kan hindre lege Maria Waleur Jansen.

Mulig løsning for dansk-utdannede fastleger, men ikke andre leger

Aftenposten fortalte tidligere i februar om danske Benjamin Asschenfeldt. Til tross for doktorgrad og flere års klinisk erfaring, krever myndighetene at han starter på bunnen i den norske spesialiseringen.

Etter omlegging av turnus og spesialisering for norske leger for noen år siden, fikk ikke lenger legene utdannet i Danmark godkjent sitt år med praksis etter studiene. NRK har belyst hvordan flere fastleger velger å reise hjem.

I svar til Stortinget skisserer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) nå mulige løsninger for noen av legene.

Hun mener fortsatt ikke det er noen god idé å godkjenne praksis som leger utdannet i Danmark eller andre EØS-land har fra før.

Departementet vil ikke endre reglene for legers spesialisering i Norge.

Men Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere om legene som «ikke ønsker å fullføre LIS1, men som er kvalifisert til å jobbe selvstendig som allmennleger, skal kunne fortsette å jobbe som fastleger», skriver statsråden i sitt svar til Stortinget.

I Egersund blir det fastlegekrise om et par uker, når et dansk legeektepar forlater kommunen. Avisen Dalane Tidende skrev om ekteparet forrige uke. For leger i samme situasjon som dem, vil det være en mulighet.

– Går direkte mot faglige anbefalinger

Den danske legen Benjamin Asschenfeldt sier til Aftenposten at svaret fra Kjerkol er til å bli oppgitt over. Han er ikke allmennlege og ser ingen løsning for leger i samme situasjon som ham.

Asschenfeldt mener problemet kunne vært løst med vilje, men at det ser ut som at man i stedet leter etter muligheter for å unngå å gjøre noe.

Benjamin Asschenfeldt, lege ved Sørlandet sykehus.

– Helse- og omsorgsministeren argumenterer kun med byråkratiske argumenter, og går direkte imot faglige anbefalinger fra Legeforeningen. Det handler ikke om å slippe spesialisering, snarere tvert imot. Det dreier seg om leger som allerede har begynt på spesialisering i Danmark. Det handler om å slippe å ta store tilbakeskritt faglig, kirurgisk og økonomisk, sier legen.

Les også

Sykehus kan miste flere erfarne leger etter regelendring

Leder i Yngre legers forening, Kristine Utne, hadde håpet på en løsning der man heller vurderte kompetansen til hver enkelt lege.

– Med forbehold om at vi ikke kjenner alle detaljene, stiller vi spørsmål ved om dette vil løse problemene og om det vil kunne gi en vedvarende ordning som ivaretar legene som har studert i Danmark, sier Utne til Aftenposten.

Endringslogg 17.02 kl 08.53: Tittelen er endret fra at leger kan få tilbud om å bli fastleger til at leger kan få tilbud om å jobbe som fastleger.

Les mer om

  1. Helse
  2. Helse- og omsorgsdepartementet
  3. Sykehus
  4. Fastlegene