Politiet: Tror Kongsberg-siktede kjøpte våpnene på internett

KONGSBERG (Aftenposten): Etterforskningen etter drapene på Kongsberg viser at det så langt er 24 fornærmede i saken, opplyser politiet. Av disse er fem drept.

Politiinspektør Per Thomas Omholt redegjør for utviklingen i drapssaken på Kongsberg. En mann drepte fem personer og skadet tre.

– Hypotesen nå er at han har kjøpt pil- og buen og de to stikkvåpnene på internett. Dette skal ha skjedd en tid forut for hendelsene 13. oktober, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse onsdag.

– Av de 24 fornærmede i saken er 5 drept, 3 fysisk skadet og 16 utsatt for ulike hendelser, opplyste han.

Espen Andersen Bråthen er siktet for fem drap etter hendelsene på Kongsberg 13. oktober. Han erkjenner handlingene, men ikke straffskyld.

De 16 som har status som fornærmede etter ulike hendelser, kan ifølge politiet ha blitt utsatt for forsøk på drap, forsøk på kroppsskade eller at de er blitt siktet på med piler eller blitt utsatt for trusler.

Tallet på 24 fornærmede kan bli endret, opplyste Omholt.

Politiet har fått svar på blod- og urinprøve av siktede. Disse ble tatt for å avdekke hvorvidt mannen var under påvirkning av alkohol, narkotika, medisin eller doping.

– Vi ønsker ikke å si noe om hva prøven inneholdt, sa Omholt.

Svekket teori om konvertering

Han ville heller ikke konkretisere hvilke stikkvåpen siktede har brukt.

– Vi ønsker ikke å påvirke vitner gjennom å fortelle for mange detaljer om hva som har skjedd. De skal kunne forklare seg uten en slik påvirkning, sier politiinspektøren.

Etterforskningen har vist at siktede har skutt flere titalls piler, men politiet ønsker ikke å gå ut med eksakt antall.

Han sier også at teorien om at siktede hadde konvertert til islam, er ytterligere svekket etter de siste dagenes politietterforskning. Men Omholt vil ikke gi detaljer om hva politiet bygger dette på.

Ser på historikk og planlegging

Totalt har politiet hatt 260 samtaler med vitner og fornærmede og gjennomført mer enn 130 formelle avhør.

Ifølge Omholt vil politiet nå gå fra en innhentende fase i etterforskningen til å analysere det omfattende materialet de har fått.

Han la også vekt på at de i tiden vil se nærmere på Bråthens tidligere historie, både trusler og straffesaker som er knyttet til ham og medisinsk historikk. Politiet mener også at elektroniske spor Bråthen kan ha etterlatt seg i tiden forut for angrepet, er vesentlige å følge opp.

– Vi vil også se på i hvilken grad den siktede har gjort seg tanker om det som skulle skje i tiden før handlingene, sa han.

Skal avhøres på nytt torsdag

Bråthen er til nå avhørt fem ganger om saken. Han skal i et nytt avhør torsdag.

– Avhørene har dreid seg i all hovedsak om hva som skjedde 13. oktober, men også i noen grad om hvilke tanker han hadde gjort seg om dette på forhånd, sier Omholt.

Det ble gjort en prejudisiell undersøkelse av siktede dagen etter drapene. Innholdet i denne ønsker ikke politiet å si noe om. Tre sakkyndige er oppnevnt til å gjennomføre en full judisiell undersøkelse av Bråthen.

Denne undersøkelsen skal avklare om han var strafferettslig tilregnelig da hendelsene skjedde på Kongsberg.