Politiet: Matapour nekter fortsatt å la seg avhøre

Zaniar Matapour (43) lar seg ennå ikke avhøre. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling.

– Vi har fortsatt en uavklart sikkerhetssituasjon. Politiet jobber med store ressurser for å etterforske hendelsen, men også trygge befolkningen, sier visepolitimester Brita Cecilie Lilaas-Skari.

Søndag ettermiddag møtte hun pressen sammen med politiadvokat Børge Enoksen.

Lilaas-Skari understreker at politiet ikke har indikasjoner på at det vil komme nye angrep.

Politiet jobber i flere retninger

Politiadvokat Børge Enoksen sier politiet jobber med å avdekke siktedes bakgrunn, bekjentskaper, hans grunn til å gjennomføre angrepet og eventuelt samarbeid med andre.

– Pr. nå ser det ikke ut til at han har samarbeidet med noen. Men vi kan ikke utelukke det.

Siktelsen ikke svekket

– Det er ingenting i etterforskningen så langt som har svekket siktelsen, sier Enoksen.

Han gjør det klart at politiet ikke har klart å avhøre siktede hverken i går eller i dag. Siktede har heller ikke ønsket å samarbeide om å vurdere hans tilregnelighet.

– Vi har likevel satt i gang prosesser for å kartlegge hans psykiske helse, forklarer Enoksen.

– Det er viktig for oss å ivareta hans rettssikkerhet. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke klart å komme i posisjon til å få et avhør av ham.

Politiet legger ned en stor innsats for å følge opp de fornærmede og de etterlatte etter de to mennene som er drept. Enoksen sier de ikke vil gå ut med navnet på de to omkomne, av hensyn til de etterlatte.

– Vi har en taushetsplikt som forhindrer oss i å offentliggjøre navnene når de etterlatte ikke ønsker dette.

Politiet: fokus på å trygge

På spørsmål fra Aftenposten om hvor trygt det er å være skeiv i Norge i dag, sier Lilaas-Skari at de har som formål å trygge:

– Det gjelder også miljøene knyttet til de skeive, andre som føler seg sårbare og minoriteter og andre. Det er viktig at vi skaper trygghet for befolkningen, og vi er et politi for alle. Skjønner godt at denne gruppen føler seg utsatt nå.

Hun sier videre at de derfor nå har vektlagt å være i god dialog med blant annet Pride-organisasjonen for å finne ut av hva som best mulig sikrer deres situasjonen, særlig når de vil uttrykke sine meninger.

Vil vurdere om risikoen har vært undervurdert

– Har risikoen for vold mot homofile vært undervurdert?

– Vi må gå og se på hvordan vi har innledet vårt arbeid, i etterkant av en slik hendelse. Det er naturlig at det blir en evaluering, der vi går tilbake og ser på de vurderingene på ulike stadier i forkant av ulike arrangementer, om den har holdt god nok kvalitet, svarer Lilaas-Skari.

– Under 48 timer siden

I tiden etter pågripelsen av Matapour har politiet flere ganger besvart pressens spørsmål. Enoksen sier at det er veldig mange spørsmål han ikke kan svare inngående på.

– Vi går ikke inn på disse detaljene fordi det er under 48 timer siden hendelsen, og vi har ikke fått avhørt siktede ennå. Vi har en rekke avhør og undersøkelser igjen. Disse vil kunne ta skade dersom vi går ut med detaljer om i pressen.