Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss. Vi burde trukket oss fra denne studien, sier avdelingssjef ved Haukeland universitetssjukehus.

Flere pasienter som deltok i en større norsk studie om endetarmskreft, fikk spredning av kreften. Noen kan ha blitt sykere underveis fordi de deltok i forskningsprosjektet istedenfor å bli operert.

Ved Haukeland universitetssjukehus skjedde det brudd på protokollen i forbindelse med kreftstudien. En større andel av pasientene fikk spredning enn forventet.

I november i fjor ble den norske Norwait-studien stoppet. Opptil hundre pasienter skulle inkluderes i undersøkelsen. Målet var å kartlegge om det er nok med stråling for pasienter som har de minst farlige svulstene, slik at man unngår å operere unødig.

Alle syv universitetssykehusene i Norge deltok i den såkalte vente-og-se-studien (Watch and Wait).

Les hele saken med abonnement