Geiranger er forurenset som en storby

Norsk luft er ikke like ren som den presenteres i turistreklamen. Luftkvaliteten i verdensarvbygda Geiranger kan være like dårlig som i London og Barcelona. Cruisebåtene har skylden.

Sett fra Dalsnibba ned mot Geiranger kan man enkelte dager se et røykteppe over bygda. Dette bildet er tatt 19. juni i år.

På oppdrag for Aftenposten har Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) beregnet utslipp og spredning av nitrøse gasser når cruiseskip anløper Geiranger. Resultatet viser at ett av landets mest populære turistmål — og ofte brukt som trekkplaster og reklameplakat for norske naturattraksjoner - kan ha en luftkvalitet på nivå med europeiske storbyer.- Beregningene viser nivåer man ikke forventer å finne i nesten uberørt natur, sier seniorforsker Dag Tønnesen ved NILU.Forurensningskilden ligger ute på fjorden. På enkelte dager - når bygda har besøk av tre til fem cruiseskip samtidig - er det en konsentrasjon av nitrogendioksid på opptil 180 mikrogram pr. kubikkmeter. Det er nesten på samme nivå som i storbyer som London, Barcelona, Glasgow og München - og Oslo. Det er også nær den felleseuropeiske grenseverdien for "ulovlig dårlig" luftkvalitet på 200 mikrogram.- Beregningene er gjort basert på trafikken i Geiranger sist onsdag, med fem cruiseskip, en hurtigrute og to ferger inne i fjorden samtidig. Det ligger en viss usikkerhet i dem, men med utgangspunkt i trafikken, topografi, vær og vindforholdene på stedet, så er jeg ikke overrasket over nivået, forteller Tønnesen.

Bekymret.

Nå ringer varselklokkene hos turistnæringen. Det er nemlig ikke bare tallene som bekymrer. En blikkstille fjord omkranset av høye fjell gjør at utslippene enkelte dager kan være godt synlig for dem som besøker turistbygda. Utslippene legger seg som et gråblått lokk over sentrum av Geiranger. - Geiranger er ett av våre fremste reiselivsprodukter. Hvis turistenes opplevelse av stedet er stikk motsatt av det vi markedsfører det som, så får vi et problem, sier direktør i markedsføringsselskapet Fjord Norge, Terje Devold. Han mener hverken Geiranger eller norsk reiseliv skyver problemet under teppet. Fenomenet er ikke lenger et ikke-tema, og reiselivssjef Geir Gjærde i Geiranger forteller at næringen gjør sitt ytterste for å spre skipstrafikken mest mulig - for å få færrest mulig dager med mange skip.- Vi har syv dager med flere enn tre båter og 14 dager med tre båter, men samtidig har vi 20 dager i løpet av sommeren der det ikke er cruiseskip på fjorden. Det betyr at vi har litt å gå på hvis vi får fordelt trafikken bedre, mener han.

Strengere.

Reiselivsbransjen og norske myndigheter setter nå sin lit til at internasjonale regler skal skjerpe utslippskravene til cruiseskipene. I november innføres det blant annet et krav om luftforurensningssertifikat for passasjerskip. Uten dette sertifikatet kan skip bli nektet adgang.- Men selv om ett skip kan overholde kravene, er det ikke sikkert det er godt nok for Geiranger når det ligger tre-fire skip på fjorden, sier underdirektør Arild Sætre i Sjøfartsdirektoratet. Ifølge Sjøfartsdirektoratet er det de lokale havnemyndighetene i Geiranger som må avgjøre når miljøkonsekvensene blir for store. Ordfører Frank Sve i Stranda, som også er leder i havnestyret, utelukker ikke at det kan bli aktuelt å nekte verstingene å besøke Geirangerfjorden. I praksis vil det ramme de eldste skipene.- Vi kan ikke sitte og se på dette uten å gjøre noe. Derfor kan det i fremtiden bli aktuelt å sile ut de skipene vi vil ha og de vi ikke vil ha. Det er noen som forurenser betydelig mer enn andre.