Full forvirring om gjenåpning. Dette kan vi vente oss når neste fase iverksettes.

Helsetoppene holder kortene tett til brystet. Men mye vil endre seg de neste ukene, varsler Helsedirektør Espen Nakstad.

Fredag er det varslet pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Når kan vi forvente full gjenåpning av Norge? Spørsmålet opptar mange i disse dager. Torsdag har forvirringen vært total.

Torsdag morgen meldte Dagens Næringsliv at regjeringen ville varsle dato for full gjenåpning på en pressekonferanse fredag. Det ble siden avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Det som imidlertid er sikkert, er at det blir pressekonferanse om koronasituasjonen på fredag klokken 13.

Både helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold vil være til stede.

Høie har også innkalt kommunene til møte i forkant av pressekonferansen, ifølge VG.

Hvilke nyheter som vil komme på pressekonferansen, er imidlertid usikkert. Både Høie, Nakstad og Vold holder kortene tett til brystet.

Men overfor TV 2 varsler Nakstad at mye vil endre seg de neste ukene og månedene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Høie: Kan komme en plan

Ifølge Høie vil det ikke være aktuelt for regjeringen å varsle om en gjenåpningsdato lenge før reglene trer i kraft. Men en plan for hvordan neste steg vil se ut, kan komme tidligere, sier han til VG.

Våre naboer i sør kunne fredag lempe på så å si alle tiltak. Der er ikke covid-19 lenger sett på som en samfunnskritisk sykdom.

Her i landet er målet om at 90 prosent av de over 18 år skal fått andre vaksinedose, beskrevet som en viktig milepæl og ambisjon for full gjenåpning.

Høie har tidligere sagt til VG at han tror det vil skje i slutten av september. I dag har 81,7 prosent av alle voksne fått to doser.

Overfor NTB avviser imidlertid Høie at de har låst seg til 90 prosent.

– Vi er ikke låst til dette tallet alene for en vurdering om hvorvidt vi kan gå videre til en normal hverdag, men det er en ambisjon. Så vil vi vurdere vaksinedekningen sammen med de andre faktorene.

Den ferske ukerapporten fra onsdag viste at smitteutviklingen er synkende i Norge for første gang på syv uker. Det er en nedgang på 16 prosent fra forrige uke.

Hva kan vi vente oss?

For øyeblikket befinner Norge seg på det såkalte «trinn 3» av 4 i gjenåpningsplanen. Den firedelte gjenåpningsplanen ble presentert av regjeringen i april 2021.

Trinn 3 ble innført 18. juni. Men på grunn av smitteutviklingen og vaksinetempoet har regjeringen i flere omganger ventet med innføringen av trinn 4.

I løpet av sommeren har det imidlertid blitt gjennomført flere lettelser på trinn 3 som opprinnelig hørte til på trinn 4.

I starten av september bestemte regjeringen seg for at å utsette gjenåpning og hoppe over hele trinn 4 i gjenåpningsplanen.

Det betyr at vi blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå rett over til fasen regjeringen har valgt å kalle for «En normal hverdag med økt beredskap».

En mer normal hverdag

Fasen som kalles for «En normal hverdag med økt beredskap» oppsummeres slik på regjeringens egne nettsider:

  • Befolkningen vil i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Du må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste deg når rådene tilsier det. Men særtiltakene for covid-19 avvikles.
  • Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Nøyaktig hvordan det vil se ut i detalj og hva kommunene må forberede seg på, har de ennå ikke sagt noe om.

Til TV 2 sier Nakstad at vi går vi en høst og vinter i møte der vi fortsatt kan få mye spredning av koronavirus og influensasykdom samtidig.

– Derfor trenger vi en god beredskap fortsatt, for at helsetjenesten ikke skal bli overbelastet, selv om hverdagen blir mer normal for mange, sier han til nettstedet.

Kommunene kalt til gjenåpningsmøte

Torsdag ettermiddag varslet VG at helsemyndighetene har innkalt til møte om gjenåpningen med alle landets kommuner.

En rekke kommuner bekrefter overfor avisen at de har fått innkalling til møtet, som skal holdes 09.30 til 10.30 fredag formiddag.

Temaet for møtet er dialog om innholdet i fasen «Eormal hverdag med økt beredskap».

I tillegg til kommunene skal statsforvaltere, kommunesektorens organisasjon (KS), FHI og Helsedirektoratet delta. Helseminister Bent Høie skal lede møtet.