Norge

Munnbind og meter beholdes. Mange andre tiltak fjernes.

Fjerner skjenkestopp og hjemmekontor, men meter og munnbind beholdes. Her er de viktigste lettelsene i koronatiltakene.

Statsminister Jonas Gahr Støre la tirsdag frem lettelser i koronatiltak.
 • Adriane Lilleskare Lunde
  Journalist
 • Gunnar Kagge
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

– I dag er vi endelig kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det var knyttet store forventninger til tirsdagens pressekonferanse. Mange håpet at vi snart kunne leve normalt igjen. Det ønsket oppfylte regjeringen delvis. Fortsatt må vi leve med tiltak og virus i hverdagen. Men:

– Vi vet at omikron gir mindre sykdom og at vaksiner beskytter. Vi kan derfor langt på vei åpne opp, sa Støre og la til:

– La det ikke være tvil, vi er nå over i en ny fase av pandemien.

Dette er de viktigste endringene

Arrangementer og sosial kontakt:

 • Ikke lenger anbefaling om et maks antall gjester hjemme.
 • Heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.
 • På arrangementer med faste tilviste plasser, som kino, teater eller kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet.
 • Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes. Det er fortsatt krav om forsvarlig smittevern.
 • Regelen om 1 meter gjelder fortsatt i flere sammenhenger, og det er fortsatt påbud om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde nok avstand.

Skoler, barnehager og idrett:

 • Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å droppe skjerm og la studentene få møte opp til undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt. Det gjelder både innendørs og utendørs, og for alle aldersgrupper.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv:

 • Det blir ikke lenger krav om å legge til rette for hjemmekontor. Arbeidsgivere bes selv om å vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig for deres arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.

Reise:

 • Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.

Isolasjon og karantene:

 • Personer som er smittet, skal isolere seg i 4 døgn. I dag er det seks døgn. Smittede som har symptomer, må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.
 • De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet.

Ny vurdering 17. februar

Alle endringene trådte i kraft klokken 23 tirsdag kveld.

Ny vurdering blir senest 17. februar, sa Støre. Dersom utviklingen blir slik regjeringen forventer, tar den sikte på å fjerne de siste restriksjonene da.

Tirsdagens tiltak fra regjeringen er fattet på bakgrunn av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helsemyndighetene hadde fra før anbefalt lettelser på en rekke områder.

Arbeidsgivers må vurdere hjemmekontor

På spørsmål om hvilke grupper som fortsatt bør benytte seg av hjemmekontor, svarte FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det er arbeidsgivers ansvar å vurdere dette fremover.

Hun presiserer at hensyn til nyansatte bør være ett av mange hensyn.

– Samtidig har vi sett at mange ønsker å bruke hjemmekontor, og det er det nå åpent for å velge i større grad.

Kravet om hjemmekontor er borte, supplerte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), men anbefalingen er at arbeidsgiver må vurdere hva som er hensiktsmessig i en tid med mye sykefravær.

– Arbeidsplassen er et viktig fellesskap. Det må være fantastisk for dem å møte noen kolleger fremover, sa Kjerkol.

Vil granske regjeringen

Støre sa videre på pressekonferansen at regjeringen har bestemt seg for å nedsette en ekstern evaluering. Formålet er å se på regjeringens håndtering av pandemien.

Det andre rapporten til Holdenutvalget, som ble nedsatt av Solberg-regjeringen, er ventet i april.

Burde gått for full gjenåpning

Hovedorganisasjonen Virke påpekte tirsdag at det fortsatt vil være virksomheter i mange bransjer som ikke får ta del i gjenåpningen fullt ut.

– Det er positivt at regjeringen vil lette på tiltakene, men vi forventer at alle tiltak oppheves med en gang det er mulig, skriver Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, i en e-post.

Nå er smitteverntiltakene tyngre å bære enn smitten, mener han.

– Regjeringen burde heller gått for full gjenåpning, sier Kristensen.

Savner informasjon for eldre og utsatte

Heller ikke eldreombud Bente Lund Jacobsen var helt fornøyd etter kveldens pressekonferanse.

– Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke henvendte seg til eldre og andre risikogrupper, sier Jacobsen.

Hun mener at lettelsene kan skape utrygghet blant eldre og andre som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

– For eldre som er lite på nett, er det muntlige budskapet på pressekonferansene spesielt viktig. Det burde vært en selvfølge at regjeringen henvendte seg direkte til dem som kan kjenne seg mest utrygge i den nye fasen vi går inn i, skriver Jacobsen på e-post.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Jonas Gahr Støre
 3. Koronaviruset
 4. Hjemmekontor
 5. Gjenåpningen
 6. Folkehelseinstituttet
 7. FHI