Norge

Toril Øie ny leder for Høyesterett

Hun blir den første kvinnelige lederen for landets øverste domstol.

Fredag ble Toril Marie Øie utnevnt til ny leder for Høyesterett. Hun blir første kvinnelige høyesterettsjustitiarius og nummer tre etter kongen i rang i landet. Her sammen med Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister.

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Toril Marie Øie har vært dommer i Høyesterett siden 2004. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Fredag ble Toril Marie Øie utnevnt til ny leder for Høyesterett. Hun blir første kvinnelige høyesterettsjustitiarius og nummer tre etter kongen i rang i landet.

— Det var ualminnelig mange gode søkere, og jeg er takknemlig og stolt for å ha blitt utnevnt. Jeg er veldig motivert, sa Øie da hun ble presentert for pressen fredag.

Øie har vært dommer i Høyesterett siden 2004 og ble av mange sett på som en favoritt. Hun blir beskrevet som dyktig og med et samlende juridisk ståsted plassert midt i Høyesterett rettspolitisk.

- Går til sakene med åpent sinn

Dagens Høyesterettsjustitiarius Tore Schei fratrer sin stilling 29. februar.

— Jeg er helt trygg på at Høyesterett er i gode hender. Høyesterett har en enorm tillit i befolkningen, og jeg er helt sikker på at du kommer til å videreføre denne arven, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til Øie under pressekonferansen.

Øie vil ikke si seg direkte enig med beskrivelsene av henne som et «trygt» valg til stillingen, men bekreftet at hun ikke er blant dem som oftest har tatt dissens i Høyesterett.

— Jeg går til sakene med et åpent sinn. Jeg ser på rettskildesituasjonen, og noen ganger vil det være rom for rettsutvikling, andre ganger vil det ikke være det. Det er ingen tvil om at det er rom for rettsutvikling i Høyesterett, men det vil variere fra sak til sak, sier Øie.

- Er det et mål for deg at Høyesterett ikke skal overprøves av den europeiske menneskerettighetsdomstolen?

— Vi har et ansvar for å passe på at Norge ikke bryter menneskerettighetene. Samtidig er det ikke alltid så klart hvor grensen går, fordi konvensjonen ofte er skjønnsmessig formulert, og avgjørelser fra Strasbourg er ganske generelle, sier Øie til Aftenposten.

Hun legger ikke mye vekt på å være den første kvinnelige justitiarius.

— I en slik stilling er det personen, og ikke kjønnet, som er det viktige. Når det er sagt, synes jeg det er morsomt at jeg er den første, sier Øie, som tror kvinneandelen i viktige jus-stillinger kommer til å øke.

— Det er mange flinke kvinner i domstolene i dag. Det har allerede endret seg en del, og det kommer til å endre seg videre, sier Øie.

24 av 25 jus-topper i Norge er menn:

Les også

Er det plass til en kvinne til?

Fire i finaleheatet

Toril Marie Øie (55) har vært høyesterettsdommer i 11 år. Hun er fra Oslo Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Etter det Aftenposten erfarer nådde fire opp til intervju med justisminister Anundsen: Høyesterettsdommer Torill Øie, høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy, professor ved Institutt for privatrett ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Hans Petter Graver, og Anders Ryssdal, partner Advokatfirmaet Wiersholm.

Høyesterettsdommerne Karl Arne Utgård og Arnfinn Bårdsen skal ikke ha vært med i finalerunden som ble intervjuet av Anundsen.

Seks av åtte søkere ble i fjor vurdert av en egen rådgivergruppe nedsatt av justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Gruppen, bestående av Yngve Svendsen, sorenskriver i Kristiansand, Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen og Anne Kristin Herse, assisterende departementsråd i justis- og beredskapsdepartementet har intervjuet og lagt frem sin vurdering på bordet til Anundsen.

Anundsen bekreftet i dag at det har vært fire kandidater til intervju hos han.

Høyesterettsdommer i 11 år

Øie (55) har vært høyesterettsdommer i 11 år. Hun er fra Oslo og tok sin juridiske embetseksamen i 1986.

Hun har jobbet som avdelingsdirektør i Justisdepartementet, i tillegg til at hun har vært dommerfullmektig, herredsdommer og sorenskriver.

Gjennom flere år hadde hun en bistilling ved Universitetet i Oslo som førstelektor og har skrevet flere bøker, ifølge NTB.

Øie er et kompetent dommer og et naturlig valg, mener Gunnar Grenstad professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

— Jeg kjenner ikke til de vurderingene som granskingskommisjonen har gjort for justisministeren. Men Øie står antagelig i midten i spenningen mellom fri og bundet tolkning av rettskildene, sier Grenstad til NTB.

Han sier utnevnelsen av ny leder av Høyesterett i høyeste grad er et politisk valg.

— Lederen av Høyesterett vil være den fremste personen i rettsutviklingen via rettsapparatet. De siste årene har Høyesterett fått en mer fremskutt posisjon ved å vise til rettsutviklingen, sier Grenstad til NTB.

Kritikk for lukket prosess

Prosessen rundt utnevnelse av ny justitiarius har vært omdiskutert. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har fått krass kritikkfor manglende åpenhet rundt hvordan utnevnelsen er skjedd.

Anundsen avviser at den har vært lukket.

— Vi har vært opptatt av nettopp å ha en så åpen og grundig prosess som mulig. Denne prosessen kunne ikke vært mer åpen. Det eneste som ikke er offentlig, er rådgivningsgruppens innstilling til meg. Den inneholder vurderinger av en type som ikke er naturlig å offentliggjøre, og er også helt i tråd med Sivilombudsmannens vurdering, sier Anundsen.

 1. Les også

  Hold statsmaktene adskilte | Kristoffer Sivertsen

 2. Les også

  Amerikanerne krangler om ny høyesterettsdommer

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Høyesterettsdirektøren (70) skulle gå av etter 23 år i jobben. Da stillingen var utlyst, ble han bedt om å sitte utover den normale aldersgrensen.

 2. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett skal ansette ny dommer - kun én søker

 3. NORGE
  Publisert:

  Justisministeren lar direktøren i Høyesterett (70) fortsette utover normal aldersgrense

 4. NORGE
  Publisert:

  Tidligere justisminister vil bli dommer i Høyesterett

 5. NORGE
  Publisert:

  Trakk utlysningen i Høyesterett: Assisterende direktør eneste kvalifiserte søker – fikk ikke toppjobben

 6. VERDEN
  Publisert:

  Når 86-åringen tar en sykedag, blir det sak i aviser og TV. Sist helg hadde hun feber, og USAs venstreside grøsset.