Historisk grep: Offentliggjør alle lovbrytere Arbeidstilsynet har tatt siden 2017

– Det er ikke naturlig å betegne alle virksomhetene på listen som «kriminelle», understreker statsråd Marte Mjøs Persen (Ap).

Marte Mjøs Persen har lagt frem en komplett liste over alle som har fått overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet de siste fem årene.

På Stortingets nettsider ligger det nå en komplett oversikt over alle firmaer som har fått overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet fra 2017 til 1. juli i år.

Listen er på flere hundre bedrifter og gir oversikt over bøter for totalt 197 millioner kroner. Alle kan se hva firmaet heter og hvor stor bot det har fått.

Listen inkluderer alle lovbrudd Arbeidstilsynet har sanksjonert selv gjennom såkalte overtredelsesgebyrer, men inneholder ikke en oversikt over hvilke firmaer som hatt fått straffereaksjoner av Politiet.

Arbeidstilsynet har mulighet til å kontrollere så godt som alle virksomheter med ansatte i Norge.

Statsråden har i tillegg gått ut med en oversikt over alle firmaer som har fått arbeidsplassene sine stanset på stedet, på grunn av fare for arbeidernes liv og helse.

Arbeidsministeren har også presentert en oversikt over hvilke firmaer som har fått nye reaksjoner fra Arbeidstilsynet, til tross for at de har fått gebyrer tidigere. Grepet skjer etter flere avsløringer i Aftenposten og NRK i år.

Listen gir oversikt over både små og store lovbrudd, med ulik alvorlighetsgrad.

– Det kan derfor være grunn til å bruke opplysningene med noe varsomhet. Etter min mening er det ikke naturlig å betegne alle virksomhetene på listen som «kriminelle», påpeker Marte Mjøs Persen.

Slapp megabøter

Det begynte med Aftenpostens avsløring av Arbeidstilsynets tilsyn med Norges største hytteleverandør.

Hyttegiganten FH Entreprenør slapp megabøter på til sammen 800.000 kroner. Bøtene kom etter at Arbeidstilsynet hadde stanset selskapets byggeplasser i en årrekke på grunn av livsfarlige forhold for de ansatte. Likevel mente Arbeidstilsynet at hyttebyggeren måtte slippe nye bøter.

Grunnen? De hadde allerede fått millionbot for tidligere lovbrudd. Saken sjokkerte arbeidsministeren. Hun har allerede varslet mulige lovendringer som følge av avsløringen.

Saken førte til sterk kritikk av Arbeidstilsynet og utløste kritiske spørsmål til arbeidsministeren fra Stortinget.

Les også

Slapp megabøter fordi de allerede hadde fått millionbot

Rødts Mímir Kristjánsson krevde svar på hvor mange overtredelsesgebyrer Arbeidstilsynet har delt ut de siste fem årene, og hvor mange av disse selskapene som har fått nye vedtak om stans.

Da svaret fra arbeidsministeren kom, var det uten noen oversikt over hvilke selskaper som hadde brutt loven.

– Å liste opp alle de 120 som har fått nye gebyr blir for mye, og det er ikke nødvendigvis riktig at statsråden skal oppgi selskapsnavn og gebyr i et slikt offentlig svar, sa hun til NRK.

Dermed var det duket for enda mer oppvask på Stortinget.

– De vet hvem de er

På ny krevde Rødt svar fra arbeidsministeren. Han viste til at Arbeidstilsynet må ha oversikt over hvem som har brutt norsk lov.

«Hvorfor det skulle være for mye å liste opp 120 navn, er heller ikke så lett å forstå. Tilsynet har oversikten. De vet hvem det er. Det kunne være gjort på en halvtime», sa han.

Han viste til hva jusprofessor Eivind Smith hadde uttalt til NRK. Nemlig at Arbeidstilsynet «ikke har myndighet til å sette grenser for hva Stortinget eller statsråd kan be om eller få vite».

Det var som svar på dette siste spørsmålet at statsråden til slutt ga etter for presset og leverte ut listen til Stortinget. Listen er publisert som en pdf-fil på deres nettsider.

Dermed kan enhver nå få full oversikt over hvem som har fått reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Historisk offentliggjøring

Arbeidstilsynet har aldri tidligere gått ut med en samlet liste over lovbrudd på norske arbeidsplasser, bekrefter direktør Trude Vollheim i en skriftlig uttalelse til Aftenposten.

– Det er første gang vi er blitt bedt om å sammenstille en oversikt over alle virksomheter som har fått overtredelsesgebyr i en gitt periode, skriver hun.

Direktøren understreker at hun ikke har motforestillinger mot at sjefen hennes, arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap), har offentliggjort listen.

– Denne informasjonen er ikke unntatt offentlighet. Det er en sammenstilling av informasjon vi har mulighet til å gi innsyn i, og som dermed kan publiseres.