Volvat slutter å selge jomfruhinner

Volvat slutter å selge jomfruhinner til fortvilte jenter. På tide, mener jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn. MIRA-senteret vil i stedet avlive myter om jomfruhinner.

Unge jenter føler sterkt press om å være jomfru på bryllupsnatten. Jomfruhinnen er "bevis" på jenters ærbarhet. Michelle som er katolikk, Nosheen og Sara, som er muslimer, og Mehri synes dette er gammeldagse holdninger i Norge 2006. Selv om det i islam og katolisismen er krav om seksuell avholdenhet før ekteskapet, mener jentene at jenter selv må få bestemme over kroppen sin. Ingen krever at gutter skal dokumentere at de er jomfruer før ekteskapet.— Når jenter får påsydd kunstig jomfruhinne, opprettholder det bare en primitiv tankegang, sier Michel Freitas (18), Nosheen Khan (18), Sara Anwar (19) og Mehri Jiwanmiri (21) med henholdsvis brasiliansk, pakistansk og kurdisk bakgrunn. Elevene ved Sogn videregående skole studerer "Redd for å miste jomfruhinnen?"-brosjyren som MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner nå skal dele ut på skoler og helsestasjoner. Helsesøster Grete Salater på Sogn forteller at skolehelsetjenesten allerede informerer om jomfruhinner som en del av den vanlige seksualundervisningen. Hun forteller at misforståelser er utbredt. Noe de unge jentene bekrefter:- Æsj, laken med blodflekker blir vist frem etter bryllupsnatten for å "bevise" at bruden var jomfru.- Ja, det med lakenet er sant, noen tror til og med at blodet er hellig, vet du.- Man kan være et bra menneske uten å være jomfru.- Jenter som har samleie før ekteskapet, må ta ansvar for sine handlinger i stedet for å lyve.- Viktig med fakta. Jenter føler et psykisk press om å være jomfru, det burde ikke være slik.

Omstridt operasjon.

Alle offentlige sykehus har sluttet med jomfruhinneoperasjoner, men det har vært mulig å få kjøpt inngrepet på det private Volvat Medisinske Senter. Sykehuset gjør 10- 12 slike inngrep på kvinner mellom 18 og 25 år hvert år. Kvinnene får tilbud om psykolog og samtaler med gynekologen før inngrepene. Prisen har ligget rundt 12 000 kroner. Nå slutter også Volvat å tilby operasjonen.- Volvat får ikke tak i fagfolk som kan utføre operasjonen. Det skyldes delvis at dette krever en spesiell kompetanse innenfor mikrokirurgi, men også at en del leger vegrer seg for å utføre dette inngrepet. Vi legger derfor ned hele tilbudet, sier Christian Loennecken, sjeflege ved Volvat Medisinske Senter. Da debatten om operasjonen toppet seg i mediene i 2002, la også Volvat ned tilbudet i påvente av en etisk vurdering. De fikk grønt lys fra Legeforeningen og staten, og startet opp igjen i fjor. Volvat har aldri reklamert for tilbudet, men har likevel hatt en jevn pågang av kvinner som ønsker hjelp. - Så vidt jeg vet er det nå ingen som tilbyr dette inngrepet i Norge. Vi har en mistanke om at kvinner vil reise til utlandet for å få dette gjort, sier Loennecken.

Født uten.

Fakhra Salimi, leder ved MIRA-senteret, er fornøyd med at Volvat legger ned denne praksisen, men deler Volvats mistanke om at fortvilte jenter nå vil reise til steder hvor jomfruhinner er å få kjøpt. Ved å spre fakta håper Salimi å endre holdninger om jenters seksualitet, kropp og altså jomfruhinne:*Jenter kan være jomfru uten jomfruhinne, noen er født uten. *Noen jomfruhinner er så elastiske at de ikke revner eller at de bare delvis revner ved samleie. Derfor komme det ingen blødninger. *Jomfruhinnen kan man miste ved gymnastikk, gynekologiske undersøkelser eller bruk av tampong- I de største innvandrergruppene i Norge krever tradisjonelle familiestrukturer at kvinnen underkaster seg mannen. Når unge jenter får jomfruhinnen sydd på igjen for å fremstå som jomfru på bryllupsnatten, er det med på å opprettholde kvinneundertrykkende tradisjoner jentene selv er uenige i. Jenter med minoritetsbakgrunn har seksuelle fantasier, og enkelte nyter sex før ekteskapet. Hvis jenter har sex før ekteskapet, må de eie sin erfaring i stedet for å lyve og å bygge en relasjon på falske premisser. - Det er ingen skam å miste jomfruhinnen, sier Salimi.

Jomfruhinner er i noen samfunn porten til ære, det vet mange unge jenter mye om. Fra venstre Nosheen Khan (med ryggen til), <br/>Michel Freitas, Mehri Jiwanmiri og Sara Anwar studerer nøye MIRA-senterets nye brosjyre med fakta om jomfruhinner.
Volvat Medisinske Senter har opprettholdt tilbudet om å gi kvinner tilbake jomfruhinnen ved operasjon. Nå er det slutt.