Sa opp jobben som fagekspert i Helseplattformen fordi han mener systemet er uforsvarlig

Et av Norges største IT-prosjekter, datasystemet Helseplattformen, skal etter planen tas i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim 12. november. Allerede i juli varslet avdelingsoverlege Åsmund Straum om sin bekymring for at systemet rammer pasientene.

Åsmund Straum er avdelingssjef radiologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Ved siden av denne stillingen hadde han en deltidsstilling som fagekspert i Helseplattformen frem til juli i år. Da sa han opp jobben som fagekspert, fordi han mener det nye IT-systemet vil gå ut over pasientene.

– Trykker du feil, så har ikke systemet en tilbake-knapp. Da må du begynne på nytt. Det tar tid, da får vi gjort mindre enn i dag, og det kan glippe.

Røntgenlege og avdelingssjef ved klinikk for bildediagnostikk, Åsmund Straum, klikker seg rundt i datasystemet Helseplattformen.

Les hele saken med abonnement