Norge

Unge kvinner tar oftere abort

Seks av ti gravide tenåringer tar abort. Andelen har ikke vært høyere siden abortloven ble innført i 1979. De siste tyve årene har likevel antall tenåringer som blir gravide, sunket kraftig. Nedgangen forklares med økt kunnskap, tilgang på og bruk av prevensjon.

  • Forf>thor Erik H. Mathiesen (foto)
  • <forf>haakon E. H. Eliassen <

64 prosent. — Drøyt seks av ti tenåringersjenter som blir gravide, tar abort. Det er i dag en langt større andel gravide unge kvinner som velger å ta abort, sier forsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå (SSB). Av alle unge kvinner som blir gravide, har andelen som velger å ta abort steget fra 46 til 64 prosent. Dette tidsrommet 1979 til 2001. - Hva er årsaken til økningen? - Flere vil vente lenger før de får barn. Mange av de unge som tar abort er under utdannelse, og mye tyder på at muligheten for abort også brukes som et middel for å utsette tidspunktet for når de skal etablere familie med barn, sier Lappegård. Også for "nest yngste" i statistikken - gravide kvinner i alderen 20-25 år - har abortandelen økt. Fra 17 til 29 prosent i 2001. Det er i Oslo og de tre nordligste fylkene at flest tenåringer tar abort sett i forhold til antall jenter i alderen 15-19 år. - Samtidig som tenåringsjenter blir seksuelt aktive tidligere, er tenåringsmødre et stadig sjeldnere syn, sier Lappegård. Jenters seksuelle debutalder er på ti år redusert til 16,7 år. Ifølge en NOVA-undersøkelse, er den gått ned med et år siden 1993.

Færre unge gravide

At det totale antallet aborter for kvinner er gått ned, skyldes at langt færre blir gravide. I 1982 registrerte SSB 6720 gravide tenåringer. Av disse tok 3229 abort. I 2001 var antallet gravide sunket til 3981. I alt 2540 tok abort, mens 1440 fødte barn. - Prevensjon er blitt mer tilgjengelig de siste ti år, samtidig har vi drevet med systematisk seksualundervisning i nesten alle avgangsklassene i ungdomsskolen i Oslo siden begynnelsen av nittitallet, sier Lisbet Nortvedt ved Klinikk for seksuell opplysning (KSO) i Oslo. Økt antall helsestasjoner for ungdom, gratis p-piller og et større utvalg av prevensjonsmidler, forklarer mye: - Folk finner lettere noe de trives med. Ungdom er også blitt mer bevisste på bruken, sier Nortvedt til Aftenposten. Mette Hvalstad, leder ved Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) i Oslo, mener de fleste unge gjør mer bevisste valg i dag. Hvert femte svangerskap i Norge ender i en abort for kvinner dersom en tar hele gruppen fra 15 til 49 år. Kvinner i 20-årene er den gruppen som totalt sett får utført flest aborter. Færrest svangerskap ender i abort i aldersgruppen 25 til 34 år. - Å føde barnet eller ta abort, har sammenheng med flere faktorer. Sivilstatus, forhold til barnets far, utdannelses- eller yrkessituasjon, økonomiske forhold, hvorvidt man har barn fra før og ønsker et til, kvinnens alder og barnets helse, forklarer Lappegård. I 2002 lå Oslo på topp med 17,1 aborter pr. 1000 kvinner i alderen 15-49 år. I andre enden av skalaen ligger Vest-Agder med halvparten så mange aborter.

Rekordlavt

I 2002 ble det utført 13 500 aborter blant norske kvinner i fruktbar alder. Det tilsvarer 12,6 aborter pr. 1000 kvinner i alderen 15-49 år. - Dette er det laveste registrerte antall aborter siden 1979, bekrefter SSB-kollega Åsne Vigran, som har vært med å publisere en artikkel om funnene, i Samfunnsspeilet. SSB har ingen oversikt over spontanaborter, eller antall kvinner som har benyttet angrepillen som ble gjort reseptfri høsten 2000. - Det er solgt alt for få angrepiller til at det ville påvirket aborttallene. Og kun et fåtall av de som tar angrepillen, ville blitt gravide, sier sier professor Finn Egil Skjeldestad ved SINTEF Unimed.

Les også

...men mange vil ha baby

Les mer om

  1. Helse