Viggo Kristiansen er frikjent for drapene i Baneheia. Dommen er enstemmig.

– Viggo Kristiansen har sonet urettmessig i fengsel i 21 år, sa lagdommer Tonje Vang. Han er nå en fri mann.

– Enhver tvil skal komme den tiltalte til gode, sa dommer Tonje Vang i innledningen hennes i Borgarting lagmannsrett.

Det er nå over 22 år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og knivdrept i turområdet Baneheia i Kristiansand. Den gang 21 år gamle Viggo Kristiansen og 19 år gamle Jan Helge Andersen ble pågrepet.

Andersen erkjente ugjerningen. Han trakk også Kristiansen inn i sin forklaringen som medskyldig. Viggo Kristiansen nektet med en gang for å ha noe med drapene å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring.

Kristiansen har hele tiden sagt at han er uskyldig. I dag ble han offisielt trodd.

– En siktet er ansett som uskyldig frem til det motsatte er bevist. Beviskravet er strengt. Enhver tvil skal komme den tiltalte til gode, sa dommer Tonje Vang i innledningen hennes i Borgarting lagmannsrett.

Dette beviskravet er ikke godt nok, ifølge retten. Viggo Kristiansen frikjennes. Han vedtar dommen. Det samme gjør Riksadvokaten.

Dommen er enstemmig.

Dermed er Viggo Kristiansen fullt ut frikjent i Baneheia-saken.

Advokat Bjørn Gulstad inviterte pressen til et møte etter frifinnelsen. Der sa han blant annet at han er utsatt for et overgrep av de han skulle stole mest på: Staten.

– Den tiden det tar å sone 21 år i fengsel, som føles lenge når alle dager er like, må man i denne saken i tillegg legge til angst, frustrasjon, avmakt, bitterhet som en del av normaltilstanden, ja, da må dette ha vært en form for tortur, sa han.

Viggo Kristiansen kom hjem til Kristiansand i juni i fjor sammen med faren etter at Høyesterett avgjorde at han kunne løslates.

Dette er grunnene til at han nå frifinnes:

Les hele saken med abonnement