Norge

Til kamp mot den urbane eliten

Åslaug Haga har fått nok av dem som "tror det urbane er best og kulturelt opphøyd". I forslag til nytt partiprogram oppfordrer Sp. til kulturkamp mot den "selvbevisste urbane eliten".

  • Forf> (foto)

De som hyppig frekventerer hovedstadens kaffebarer og ønsker seg mer individualisme, økt privatisering og en kraftig modernisering av offentlig sektor, behøver ikke pløye seg gjennom Sp.s utkast til nytt partiprogram. Ingen av disse ordene betraktes som honnørord i de 125 sidene med forslag som Sp. har tenkt å gjennomføre de neste fire år — gjerne i en rødgrønn regjering.Velgere som ønsker seg økt import av parmaskinke og annen utenlandsk mat, mer sentralisering og et mer urbant Norge, kan også legge programmet til side. De som derimot vil legge flere avgjørelser i hendene til folkevalgte politikere, og øke tilflyttingen til kommuner der det er vanskelig å få kjøpt "caffe latte" og "cortado", kan ha stor interesse av å sette seg inn i Sp.s politikk.

Klassiske verdier.

— Dette programmet tar utgangspunkt i klassiske sentrumsverdier: I sentrumsverdiene ligger en klar fokusering på distriktspolitikk, sier Åslaug Haga - for anledningen plassert på en høy krakk på en av Kaffebrenneriets barer i Oslo. Hun innrømmer at Sp. kanskje tydeligere enn før fremstår som et distriktsparti foran høstens valg og har ingen problemer med å forsvare programmets forslag om en kulturkamp - mot den "selvbevisste urbane eliten". De som betrakter enkelte næringer og fellesskapsløsninger som noe nostalgisk.- Det er ikke ment som et angrep på Oslo-folk generelt, sier hun. De hun utfordrer til kamp er "nyliberalister" som Erna Solberg, Per-Kristian Foss, enkelte av toppene i næringslivet, samt deler av Oslo-pressen. - De utgjør en liten elite som i stor grad definerer hva som omtales som moderne og noe å strebe etter, sier hun og legger til følgende spark til Kr.F.:- Det foregår en verdikamp i Norge som er viktigere enn hvem som ligger med hvem og hvor store alkoholavgiftene skal være.Ifølge Sp.-lederen er dette en kamp mellom dem som vil satse på fellesskap og utjevning av levekår - og dem som anser det som mest vesentlig å oppnå en mest mulig perfekt konkurranse.

Nei til ulv.

Mer enn før velger Sp. også distriktenes parti mot storsamfunnet og bytankegangen i miljøpolitikken. Dermed blir det forslag om pause i vern av barskog og fjellvidder, nei til ulv og kanskje ja til boring i Barentshavet.- Men det finnes vel "selvbevisste urbane" politikere i Ap. og SV også?- Ja, innrømmer hun og opplyser at Sp.s allierte i disse partiene først og fremst finnes i bygdelagene, deler av fagbevegelsen og i AUF. Hun er glad for at Ap. har beveget seg bort fra det "lyseblå markedsorienterte vi så da de tok over" i 2000.Valgresultatet og forhandlingene om en felles politisk plattform, blir avgjørende for hvorvidt Sp. blir med i en rødgrønn regjering. Dagens alenegang på Stortinget frister imidlertid lite.- Vi har ikke vippet et eneste flertall - ikke ett eneste ett, sier hun.

Les også

Må bruke mye oljepenger...

- Det foregår en verdikamp i Norge som er viktigere enn hvem som ligger med hvem og hvor store alkoholavgiftene skal være, sier Sp.-leder Åslaug Haga.