Vil gi økt strømstøtte til idretten, frivilligheten og jordbruket

Regjeringen øker strømstøtten til bøndene, og foreslår å gjøre det samme for idretten og frivilligheten.

Kyr og andre dyr trenger både lys, mat og melking. Det trenger strøm, noe som er dyrt. Nå får bøndene mer strømstøtte av staten.

For å sikre norsk matproduksjon, styrkes strømstøtten for bønder og landbruket. Dagens øvre grense på 20.000 kWt pr. måned økes til 60.000 kWt.

Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensasjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt pr. måned pr. foretak.

Bøndene får en månedlig utbetaling, og ordningen gjelder fra og med oktober og ut desember i år, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Statsråden understreker at de løsningene som nå er foreslått, og som blir forelagt Stortinget, er målrettet, særlig mot grøntsektoren, som har høyt strømforbruk til blant annet kjøling og lagring.

Regjeringen la fredag frem en strømpakke som skal hjelpe næringslivet gjennom strømkrisen ved å garantere for lån, støtte energisparing og sørge for fastprisavtaler. Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner.

Får lik strømstøtte som husholdninger

Regjeringen foreslår også å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre pr. kWt i perioden september 2022 til desember 2022.

Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger, skriver de i en pressemelding.

– Denne økningen er særlig etterspurt av Norges idrettsforbund, men den kommer hele frivilligheten til gode. Vinteren kommer til å bli tøff for alle, men med dette får idretten og frivilligheten en ekstra drahjelp, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tidligere i fredag kom også regjeringen med en oppfordring til energiselskapene om å innvilge betalingsutsettelse til frivillige lag og foreninger som venter på å få utbetalt strømstøtte.

Idrettsforbundet fornøyd

Norges idrettsforbund ba opprinnelig om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre pr. kilowattime, men er likevel fornøyd.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet og ser behovet for å forbedre kompensasjonsordningen til 90 prosent over 70 øre. Vi vil fortsatt jobbe for å inkludere gass i ordningen da dette berører cirka 130 anlegg som står helt uten kompensasjon pr. i dag. Vi håper at denne ordningen vil være tilstrekkelig for å møte strømkrisen over tid, sier Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund, til NTB.

– Må gjøre det vi kan

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge mener det er bra støtteordningen for frivilligheten fortsetter å følge samme nivå som den for husholdningene.

– De høye strømprisene er veldig krevende for mange frivillige organisasjoner. Vi må gjøre det vi kan for at strømutgiftene ikke tvinger organisasjonene til å avlyse aktiviteter eller at det blir dyrere å delta, sier han til NTB.

Positive til å gi betalingsutsettelse

Fjernvarmeselskapet Hafslund Oslo Celsio opplyser at de vil etterkomme regjeringens oppfordring om å gi kundene betalingsutsettelse.

– Vi vet at dagens høye energipriser har satt flere idrettsanlegg i en krevende økonomisk situasjon. Vi ønsker å hjelpe disse kundene og er positive til å gi betalingsutsettelse frem til støtten blir utbetalt, sier administrerende direktør Knut Inderhaug.

Oslos byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), oppfordrer andre energiselskaper til å følge etter.

– Jeg er glad for at Hafslund Oslo Celsio følger opp regjeringens initiativ og gir betalingsutsettelse til idrett og frivillighet. Jeg håper andre energiselskaper vil gjøre det samme slik at idrettsanlegg kan opprettholde tilbudet, sier hun i en uttalelse.