Hvilken sykdom koster oss mest penger? Nå har forskerne svar.

For første gang får vi vite hva 144 sykdommer og 15 helsetjenester koster samfunnet i året.

Det blir dyrt for Norge når befolkningen blir eldre. Demens står for 10 prosent av helseutgiftene, viser en ny studie.

Kortversjonen

Norge er et av de landene i verden som bruker mest penger på helse generelt. Og et av de landene som har høyest utgifter til pleie- og omsorgstjenester, viser tall fra OECD.

Nå har norske forskere regnet ut hva både sykdommer og helsetjenester koster Norge hvert år.

Les hele saken med abonnement