Frps Gulati om eksamenskaoset: – Fullstendig skandale

Himanshu Gulati (Frp) vil ha kunnskapsminister Tonje Brenna til Stortinget for å redegjøre om situasjonen. Og Utdanningsdirektoratet får stadig mer å svare for.

Himanshu Gulati, som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget for Frp, kaller det for en varslet katastrofe.

Mandag førte problemer med innloggingen til norskeksamen til kaos på en rekke videregående skoler. Ifølge Utdanningsdirektoratet hadde de forberedt seg på å avvikle heldigital eksamen i lang tid. Systemet var testet grundig og alt fungerte. Likevel kræsjet det og rammet 48.000 elever.

Siden har det kommet frem at skolene improviserte og løste situasjonen forskjellig. Det har gitt elevene ulike vilkår på eksamen. Mens noen kunne starte med en gang de kom inn på siden, måtte andre vente til alle var innlogget.

Tirsdag sendte Utdanningsdirektoratet en orientering til Kunnskapsdepartementet. Der åpner de for at eksamen kan trykkes på papir. De ber også statsforvalterne om å hente inn informasjon om situasjonen i sine fylker.

En varslet katastrofe

Rektor Inge Johnsen ved Otto Treider mener det som har skjedd, føyer seg inn i et mønster med feil på eksamensoppgaver, i innlogging og tekster, og at Utdanningsdirektoratet underspilte hvor store problemene var.

– Det er ganske forstemmende at så store feil bare blir møtt med en beklagelse. Det er respektløst overfor de som jobber i skolen og ikke minst overfor elevene. Jeg har til gode å oppleve at Utdanningsdirektoratet tar lærdom av sine feil, sier Johnsen.

Han er overrasket over at det ikke har vært mer bråk rundt det han beskriver som store forskjeller i hvordan eksamen blir avviklet rundt om i landet.

Også Himanshu Gulati, som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget for Frp, kaller det for en varslet katastrofe.

– Dette begynner å ligne en fullstendig skandale, skriver han til Aftenposten.

Noen fikk mulighet til å «jukse»

Han har sendt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) følgende kritiske bemerkninger:

  • Departementet ble advart i forkant, blant annet av Norsk Lektorlag, om at den digitale infrastrukturen på skolene ikke var god nok og kunne svikte. Likevel ble det ikke sørget for en backup-løsning.
  • På noen skoler i Oslo skal elever ha fått oppgaven klokken 9. Etter det skal de ha hatt tilgang til internett i over en time før de begynte å løse eksamensoppgaven. I mellomtiden skal elever ha gått inn på Google og Equinors nettside (som oppgaven handlet om) og slik fått mulighet til å «jukse».
  • Enkelte skoler skal ha ringt Utdanningsdirektoratet og fått et klart nei på om de kunne skrive ut oppgaven. Andre skoler skal ha skrevet ut oppgaven og gitt den til elevene uten å spørre noen.

Gulati har også stilt Brenna skriftlige spørsmål skriftlig. Han krever at hun kommer til Stortinget for å redegjøre for situasjonen.

Anna Telenius Grimsgaard og flere medelever på Foss videregående skole hadde bedt om å få eksamensoppgaven på papir. Men de fikk nei. Så oppsto dataproblemene.

Direktoratet: – Opptatt av å få oversikt

Tirsdag ettermiddag ble direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet forelagt kritikken fra rektoren og Gulati. Da var han på vei til NRK for å delta i Dagsnytt 18.

– Vi oppdaget den tekniske feilen rett før eksamen startet og begynte umiddelbart å løse den. Etter en time var den løst. Dette systemet virket under privatisteksamen under pandemien og under nasjonale prøver, med en halv million elever. Vi har brukt mye ressurser på å sikre en god løsning og hadde ingen grunn til å tro at systemet skulle svikte, sier Rosenkvist.

– Sett i ettertid: Var det lurt å anbefale skolene ikke å trykke opp eksamen på papir?

– Det var gode grunner til å anbefale en digital eksamen. Dette handler blant annet om at de digitale eksamenene er universelt utformet og derfor ikke egner seg like godt til utskrift. Men her lytter vi til kritikken som har kommet og ønskene om trygghet for elevene. Vi har i dag anbefalt å printe ut morgendagens eksamen og ha som en nødløsning, forteller direktøren.

– Vi beklager til hver elev og privatist som ble påvirket av forsinket pålogging. Det skapte en usikkerhet på toppen av eksamensnervene som allerede var der, sier Morten Rosenkvist. – Vår viktigste oppgave de neste ukene er å sørge for en god og trygg gjennomføring av eksamen.

Også direktoratet har fått høre om konsekvensene av kaoset som oppsto. Elevorganisasjonen har meldt om elever som ikke fikk fem timer til å gjennomføre eksamen. Andre, som kom sent i gang, hadde ikke nok astma eller ADHD-medisin.

– De tilbakemeldingene vi får, er på to ulike nivåer: Problemer med innloggingsløsningen, som vi har ansvar for. Og så kaotiske ting på toppen av det, som nettutfordringene i Møre og Romsdal. Vi er opptatt av å få en totaloversikt over problemene som oppsto. Derfor har vi bedt statsforvalterne kontakte sine fylker. De rapporterer til oss i morgen ettermiddag, sier Rosenkvist.

– Hva sier du til Himanshu Gulati, som hevder at noen elever fikk over en time til å gjøre research til eksamensoppgaven før de kom i gang?

– Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser. Først i morgen ettermiddag vet vi hva som har skjedd rundt om i landet. Men jeg minner om at elever som ikke har fått fem timer på eksamen, har rett til dispensasjon og å få karakteren strøket.

Lektorlaget: Ikke blitt lyttet til

På Dagsnytt 18 tirsdag mente leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus, at eksamenssystemet ikke er bra nok.

– Når det henvises til nasjonale prøver, så gjennomføres ikke de på samme måte og i samme omfang. Så hvis det har vært stresstesten, så har den åpenbart ikke vært god nok, sa hun.

– Noe av det vi har vært veldig tydelig på, er at skal det være heldigitale eksamener, så de sørge for at det digitale systemet er kvalitetssikret. Nettverkene ute på skolene er dårlige. De fleste av mine medlemmer vet at de må gå inn i undervisningssituasjoner med to opplegg: Ett hvis det digitale nettverket er oppe og går, og ett som de kan ta frem hvis nettverket svikter. Det er ikke kvalitetssikret, slik vi ser det.

Nyhuus opplever at lektorlaget ikke er blitt møtt med et lyttende øre. Morten Rosenkvist ønsket ikke å delta i debatten om disse tingene på Dagsnytt 18. Men han påpekte at direktoratet bruker en stor internasjonal leverandør som har Frankrike og Italia som kunder, så de hadde testet for mange flere pålogginger enn de hadde mandag.