Norge ble hyllet for gigantavtalene om artilleriammunisjon. Så ble det stille.

Nok artilleriammunisjon er avgjørende for Ukraina, og Norge har lovet å levere ammunisjonen. Nå anklages regjeringen for å «sitte på hendene».

En ukrainsk soldat monterte brannrøret på en 155 mm artillerigranat i Kharkiv-regionen i juni i fjor. Artillerigranaten skal skytes mot russiske stillinger fra en haubits av typen M777.

– Norge viser vei, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB i januar.

Regjeringen hadde nettopp kunngjort den gigantiske avtalen om å kjøpe artilleriammunisjon fra våpenprodusenten Nammo på Raufoss.

Først til en verdi av 2,6 milliarder kroner. Så, halvannen måned senere, til 4,2 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Ammunisjonen skal blant annet hjelpe Ukraina, som står foran en massiv våroffensiv. De trenger enorme mengder artilleriammunisjon. Det kan «avgjøre utfallet av Ukraina-krigen», skriver Reuters-journalist Peter Apps.

Avtalene ble også kommentert i Forsvarskommisjonens nye rapport:

«Det vil gi Nammo økt produksjonskapasitet og garantier for bestilling av råvarer til produksjonen. Slik bidrar Norge til nasjonal militær beredskap, og til å opprettholde alliertes mulighet til å støtte Ukraina.»

Men til tross for at det snart er fire måneder siden regjeringens første kunngjøring, er ingen avtaler klare.

Det vekker reaksjoner.

Er til behandling

Aftenposten har spurt Forsvarsdepartementet om status for arbeidet med kontraktene. Er det enighet om produksjonsmål og tidsfrister?

I en e-post svarer seniorrådgiver Kristine Hellkås Hellesland:

«Parallelt med at saken ligger til behandling i Stortinget er det dialog med Nammo om kontrakten. Stortinget må godkjenne investeringen før endelig avtale kan inngås. Dette er en pågående prosess som det ikke er naturlig å kommentere nærmere.»

F.v.: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Nammo-sjef Morten Brandtzæg, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud kunngjorde avtalen om artilleriammunisjon på Nammos fabrikk på Raufoss i 13. januar.

Hårek Elvenes (H) er kritisk til at regjeringen legger ansvaret hos Stortinget.

– Regjeringen har ansvaret. Det er usannsynlig at Stortinget ikke vil vedta investeringen, skriver Elvenes i en SMS til Aftenposten.

Spørsmålet om produksjon av artilleriammunisjon behandles i Stortinget som en del av en større proposisjon om «Investeringer i Forsvaret og andre saker»:

  • Saken ble først sendt til forsvars- og utenrikskomiteen 31. mars – halvannen måned etter regjeringens første kunngjøring 13. januar. Det var samme dag som det ble kjent at rammen ble økt fra 2,6 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner.
  • Komiteen skal avgi sin innstilling 23. mai.
  • Stortinget skal behandle saken 6. juni – nesten et halvt år etter den første kunngjøringen.
Les også

Vesten sliter med å produsere nok ammunisjon til Ukraina. Årsaken kan spores tilbake til 1991.

– Uholdbart

Ifølge administrerende direktør i Nammo på Raufoss, Vegard Sande, har Nammo hatt kontakt med Forsvarsdepartementet og underetaten Forsvarsmateriell om bestillingen av artilleriammunisjon.

– Men noen avtale er ikke utformet, skriver Sande i en e-post til Aftenposten.

Han føyer til:

– Her på Raufoss står vi klare til å kjøpe inn materialer, øke kapasiteten i produksjonslinjene og igangsette så snart avtalen er på plass.

Elvenes understreker at det haster å få fart på prosessen. Ukraina har ikke tid til å vente. Elvenes stiller også spørsmål ved hva som egentlig har skjedd siden 13. januar.

– Nammo er Europas fjerde største ammunisjonsprodusent. Norge, Nato og Ukraina trenger ammunisjonen raskt, sier han.

Elvenes mener at kontrakten med Nammo burde være klar innen Stortinget skal behandle saken.

Det mener også Frps utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde. Han understreker at tiden det tar Stortinget å behandle saken burde ikke stoppe fremforhandling av premissene i kontraktene med Nammo.

– De kan ikke vente, sier han, og føyer til:

– Regjeringen og Forsvarsmateriell har sittet på hendene uten å gjøre forberedende arbeid. Det er uholdbart.

Også stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, er kritisk.

– I en situasjon der Ukraina har akutt behov for mer ammunisjon er det helt uakseptabelt at regjeringen bruker så lang tid på å få på plass nye kontrakter, skriver han i en SMS til Aftenposten.

Han mener det får regjeringen til å virke «tafatt» og uten evne til å raskt øke produksjonen hos Nammo.

– Trenger de støtte fra Stortinget for å få til det – så skal de få det, understreker Elvestuen.

Aftenposten har forelagt kritikken til Forsvarsdepartementet. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

Kommunikasjonssjef i Forsvarsmateriell Sven Harald Halvorsen svarer at Forsvarsmateriell er i dialog med Nammo om kontrakten.

– Vi vil signere kontrakt etter at Stortinget har vedtatt prosjektet i proposisjonen, som nå er til behandling i stortinget, skriver Halvorsen i en e-post til Aftenposten.