Voldsoffer (32) sendes på sykehjem

Tirsdag overflyttes Kjetil Rusvik (32) fra rehabilitering på Sunnaas sykehus til sykehjem på Kolbotn. Moren kjemper for å redde sønnen fra et liv blant gamle og senile.

— Jeg frykter returen til sykehjemmet. Der ble jeg møtt av et stadig mer tomt og sløret blikk hos Kjetil. Tre måneder på Sunnaas har gjort ham godt. Han svarer på spørsmål og ler av morsomheter - selv om han er svak. Hva slags livsgnist får han av å bo på et sykehjem, spør moren, Ruth Rusvik.Mandag, dagen før sønnen sendes tilbake til Høyås sykehjem i Oppegård - møter han de tiltalte ansikt til ansikt i Oslo tingrett - i rullestol. Da starter rettssaken mot tre unge menn, 18-20 år gamle, som politiet mener forårsaket de alvorlige skadene. Voldsangrepet skjedde på og utenfor en buss på Holmlia i januar i år - uten at noen grep inn.- Han har for svak stemme til å si noe selv. Men det er viktig at rettens parter får se resultatet av de tiltaltes "arbeid". Slik får volden et ansikt, sier bistandsadvokat Jan Gunnar Ness.

Fengselsstraff.

Ungdommene risikerer fengselsstraffer, men konfronteres også med et erstatningskrav på nær fem millioner kroner. Bevegelseshemmede Kjetil Rusvik ble påført varig hjerneskade med pleiebehov livet ut. Håpet er for ham milli-onerstatning og et mer menneskeverdig liv.Moren Ruth Rusvik har slåss for sønnen helt siden han som 17-åring nær omkom i en trafikkulykke. Nok en gang må hun nå kjempe for hans rettigheter. - Jeg har møtt helseministeren sammen med folk fra Landsforeningen for trafikkskadde. Han må hjelpe oss. For jeg tviler på at ungdommene betaler erstatning - om vi vinner frem. Stortingets voldsoffererstatning på 1,2 millioner kroner måhan få, mer tør vi knapt håpe på, sier moren.Bistandsadvokat Jan Gunnar Ness sier Rusvik for nær fem millioner kroner kan få ny, funksjonell leilighet, skikkelig pleie og omsorg. Bistandsadvokaten arbeider for at det samlede erstatningskravet fremmes under straffesaken og poengterer sterkt Rusviks behov for en rask avgjørelse.

Grov vold.

Et hjerterått scenario presenteres i Oslo tingrett. En ungdomsgjeng møtte offeret. Påtalemyndigheten mener de tre tiltalte var sentrale og utførte "legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter" på bussholdeplassen på Holmlia i januar. Tiltalen omfatter også tyveri av lommeboken med et ukjent pengebeløp og bankkort. Det skjedde "ved å holde ham fast og gjennomsøke lommene hans" - alt mens de slo og sparket ham mot hodet og kroppen.Mange busspassasjerer så volden uten å reagere. Bussjåføren skal i følge morens opplysninger ha spurt sønnen om han trengte hjelp etter at passasjerene forlot bussen. Han sa nei, men møtte tilfeldigvis kjente etter å ha gått av bussen. De fikk ham til sykehus.- Leger har sagt til meg at han ville unngått så omfattende skader med raskere legehjelp. Det er bittert å vite, sier moren.Bistandsadvokat Ness sier rettens premisser blir avgjørende for om det senere også reises erstatningskrav mot busselskapet. Hans håp er å få mer klarhet i hva sjåføren så eller burde ha oppfattet av voldshandlingen.

Redegjørelse.

Helsedepartementet ba om en redegjørelse fra Sunnaas etter det ble klart at Kjetil Rusvik blir utskrevet fra sykehuset. Henvendelsen fra Helsedepartementet kom etter at moren til Kjetil Rusvik møtte helseminister Ansgar Gabrielsen. Sykehusdirektøren forteller at dette ikke er en enkeltsak. For hver pasient som er til behandling på Sunnaas, er det flere som står i kø. Om et sykehjem er et passende sted for en ung mann å bo, ønsker ikke direktøren å kommentere.

Les også

Mor og sønn kjemper sammen

Tirsdag overflyttes Kjetil Rusvik (32) fra rehabilitering på Sunnaas sykehus til sykehjem på Kolbotn. Moren Ruth Rusvik har kjempet en tøff kamp for sønnen.