Urskriket

 • Urskriket

  Med kofter og kamprop har samiske aktivister og deres støttespillere lenket seg fast til regjeringskvartalet.

  Publisert 27. februar, kl. 21:37

 • Disse vindturbinene på Fosen i Trøndelag er grunnen.

 • De krenker reindriftssamenes rett til å utøve sin kultur, slo Høyesterett fast i 2021.

 • Det er over 500 dager siden dommen. Vindturbinene står fortsatt.

 • Nå har urfolket fått nok.

 • «Vindturbinene på Fosen skal rives, og landet skal tilbakeføres til Fosen-samene»

  Ella Marie Hætta Isaksen

 • De nekter å flytte seg før de blir hørt.

 • I bakgrunnen ulmer en over 50 år gammel konflikt.

 • I 1968 ble planene om å bygge ut vannkraftverk i Altaelva lagt frem – til store protester.

 • Over mange år kjempet samene for sine rettigheter til landområdene staten ville utvinne.

 • Demonstranter lenket seg sammen ...

 • ... og stilte seg i veien for arbeidet Stortinget hadde vedtatt.

 • 600 politifolk fra hele landet ble i 1981 fløyet inn for å få kontroll på demonstrantene.

 • Saken er omtalt som et vendepunkt for samenes rettigheter i Norge.

 • Fosen-demonstrantene mener kampen for samiske rettigheter er like aktuell i dag.