Norge

Hyrer soldater for å kjempe på Facebook og Twitter

1500 britiske soldater er ansatt for å krige i sosiale medier. På 140 tegn skal soldater bekjempe alt fra IS i Syria, Taliban i Afghanistan til russiske nettroll.

Amerikanske soldater tar "selfies" og twitrer når de møter president Barack Obama. Nå satses det kraftig i det britiske militæret for å drive informasjonskrigsføring på Facebook, Twitter og andre sosiale medier. Foto: POOL

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Britiske soldater i Afghanistan spiller fotball med tyske soldater for vise fredsvilje. Nå satser det britiske forsvaret kraftig på informasjonskrigføring, og oppretter en egen brigade som skal vinne krigen på Facebook og sosiale medier. Foto: OMAR SOBHANI

De er profesjonelle soldater. Og slagmarken de kjemper på heter Facebook, Twitter eller YouTube.

Den britiske hæren etablerer nå en egen brigade på 1500 soldater i Hermitage i Berkshire, skriverGuardian i dag.

Soldatene skal bekjempe alt fra IS i Syria, Taliban i Afghanistan eller russiske nettroll ved hjelp av velrettede Facebook-meldinger eller målrettede Twitter-meldinger.

De skal vinne krigen uten å løsne et skudd.

Både USA og Israel har tidligere etablert tilsvarende militære avdelinger, som skal utkjempe slag i en informasjonskrig som forlengst er i gang.

Hensikten er å være med å påvirke hvilken historie som fortelles i de sosiale mediene, enten det dreier seg om rekruttering og synet på det militære, til hvordan vi oppfatter pågående konflikter som Afghanistan, Irak og Syria.

Taper infokrig i Ukraina, Afghanistan og Midtøsten

Britiske soldater i Afghanistan spiller fotball med tyske soldater for vise fredsvilje. Nå satser det britiske forsvaret kraftig på informasjonskrigføring, og oppretter en egen brigade som skal vinne krigen på Facebook og sosiale medier. Foto: OMAR SOBHANI

"77. Brigade etableres for å samle kapabiliteter som eksisterer eller er under utvikling for å møte utfordringene i moderne konflikt og krig. Det er en erkjennelse av at andres handlinger på et moderne slagfelt kan påvirkes på måter som ikke nødvendigvis medfører bruk av vold", sier en talsmann for det britiske forsvaret til Guardian.Bakteppe er imidlertid alvorlig: I en rekke store, internasjonale konflikter som britene, NATO og Vesten er involvert i, risikerer man å tape informasjonkrigen.

 • Krigen i Ukraina har russerne tatt NATO på sengen og har gjennomført en omfattende informasjonskrig som mange mener har vært vellykket sett fra Putins side.
 • I Moskva har hele avdelinger av profesjonelle, statsbetalte PR-krigere vært svært aktive i sosiale medier.
 • I Midt-Østen har IS drevet et svært profesjonelt PR-arbeid for å skaffe støtte både i den sunnimuslimske befolkingen og skaffe støtte i Vesten.
 • Og i Afghanistan sliter de allierte kraftig, til tross for at milliarder av dollar er brukt på skaffe støtte i sivilbefolkningen.
  Nyheten om den nye britiske brigaden fikk ogsåoppmerksomhet i Russland, hvor russiske militære har lange tradisjoner for å vekt på nettopp informasjonskrig.

Norge driver også "informasjonsoperasjoner"

afp000826457.jpg Foto: Paul Sakuma

Også i det norske forsvaret satses det sterkere på å sosiale medier og internett — men ikke for å drive informasjonskrig. I Norge dreier det seg om å vinne kampen om tillit og støtte i befolkningen.I Forsvarets mediesenter, Forsvarets avdelinger og Forsvarsdepartementet arbeider i overkant av 100 personer med informasjonsarbeid.

Men det norske forsvaret jobber også med psykologisk krigføring, blant annet i Etterretningsbataljonen.

Egne norske team har i flere år jobbet i Afghanistan og gitt bidrag til ISAFs psyops-avdeling i Afghanistan, som lager aviser, radio og nettnyheter for å påvirke afghanere.

— Informasjonskrigføring inngår i NATOs planer og doktriner. Norge følger disse doktrinene og innarbeidet dette i våre egne doktriner og planer, sier Forsvarets talsmann major Vegard Finberg.

- I hvilken grad har det norske forsvaret tilsvarende satsinger som britene her omtaler?

— Vi kan ikke sammenligne oss med det britene gjør. Selv om det norske forsvaret har folk som jobber med kommunikasjon på alle områder og vi har stillinger i operative avdelinger med dette som arbeidsområde, så er det i en helt annen målestokk.

Lærer norske soldater infokrig

Forsvarets Høgskole holder også kurs i psykologisk krigføring (psyops) og "psykologiske operasjoner".

— Vi er bevisstdenne utviklingenog har et eget fagmiljø i Forsvaret, men det er ikke så stort. Men dette er et tema som har fått mye større betydning i moderne væpnede konflikter, hvor assymetri mellom partene og ukonvensjonelle metoder benyttes i større grad enn før, sier lederen av mediegruppen ved Forsvarets Høyskole kommandørkaptein Per Christian Gundersen.

— Et av de viktigste aspektene ved opprørsbekjempelse å påvirke lokalbefolkningen og aktører som støtter opprørsgrupper.

— I det norske forsvaret har vi en psyops-enhet som kan settes opp ved behov, men den er ikke i dagligvirksomhet. Ved Forsvarets Høgskole har vi enlærer i henholdsvisinformasjonsoperasjoner og psykologiske operasjoner. Vi gjennomfører kurs rundt tematikkenfor norske offiserer, og flere har tjenestegjort i Afghanistan med dette som arbeidsfelt.

Propaganda i sosiale medier

Britiske soldater i Afghanistan. Fordelen med å drive informasjonskrig, er at det kan være effektivt, rimelig og mindre risikofylt enn bomber. Men erfaringene fra krigen i Afghanistan viser at det er vanskelig å måle effekten. Foto: Czarek Sokolowski

Gundersen mener det er interessant, men ikke overraskende, at britene nå oppretter en egen brigade som utelukkende skal jobbe med slike virkemidler.-Britene har ikke samme ressursene som amerikanerne, men har over tid vært flinke til å utnytteikke-voldelige virkemidler, sier Gundersen.

— Dagens høyteknologi innenfor media og bruken av internett i propagandaøyemed til å fremme egne standpunkt og historier innebærer et stadig størrre fokus på dette området.

-Hvorfor satses det nå langt mer på dette også fra NATOs side?

-I en krig eller konflikt dreier det seg prinsipieltom å knekke motstanderensevne og/eller viljen til kamp. Informasjonsoperasjoner og psykologiske operasjoner fokuserer på å knekke viljen til viderekamphos motstanderen og dennes støttespillere, sier Gundersen.

Han peker på flere fordeler med informasjonkrig:

 • Kan være mer effektivt.
 • Relativt rimelig ogmindre ressurskrevende.
 • Mindre risikofylt enn voldelige virkemidler som bomber og granater.
  -Utfordringen er at det er veldig krevende og det er vanskelig å måle fremgang ved bruke av slike virkemidler. I Afghanistan gjorde man mange undersøkelser for å se om det virket. Men det er lettere å måle hvor mange Tailbankrigere man fanger, enn hvor mange afghanere man klarer å påvirke til å støtte kampen mot Taliban.

IS kriger på YouTube

En maskert mann med amerikansk aksent sprer budskapet til IS på en av mange videoer på YouTube. Foto: HANDOUT

Under den arabiske våren ble sosiale medier avgjørende for å mobilisere mennesker. I konflikten i Irak og Syria har informasjonskrigen blitt ført flere hakk videre. Hver dag lastes det ned flere hundre nye videoer fra de ulike partene i krigen i Syria.

Mange av Syria-krigerne fra vestlige land har selv fortalt hvordan dette har motivert dem til å dra til krigen i Syria og kjempe for IS.

— Dagens motstandere, som ISIL nyttegjørsosiale mediene i stor grad. De ønsker å påvirke både lokalbefolkningen, egne opprørskrigene og ikke minst mostanderne med sine budskap og historier.ISIL er utvilsomt sværtprofesjonelle til å lage videoer og få frem sitt budskap på sosiale medier, Twitter, Facebook og YouTube, sier Gundersen til Aftenposten.

— Et eksempel er videoene av ISILsJihad Joe, hvor han truer eller henretter vestlige fanger. Han legger ut videoene på Youtube eller tilsvarende og få global dekning. Hans får gjennom sine grusomme handlinger, spredt sitt budskap til flere 10-talls millioner mennesker over hele verden.Han kommer til de grader ut med sitt budskap. Dette er noe vi må kontrepå en eller annen måte.

Pepperkakebaking i Afghanistan

Her hjemme i Norge lanserte Forsvaret 12. januar en helt ny medieplattform for vinne tillit i befolkningen. En av de viktigste oppgavene er å bruke sosiale medier til å rekruttere unge til Forsvaret.

— Når stadig færre er inne til førstegangstjeneste, blir det desto viktigere for Forsvaret å knytte nærhet til befolkningen på andre måter. De nye nettsidene spiller en svært viktig rolle i denne sammenheng, sa sjef ved Forsvarets mediesenter, Tom Oscar Ovind da nettsidene ble lansert.

Den første uken var 150.000 innom de nye sidene til Forsvaret.

På Facebook har Forsvaret for eksempel laget egne sider fornorske soldater i Afghanistan.

Her ble det før jul lagt ut bilder av norske soldater som bakte pepperkakehus i det krigsrammede landet.

Norske soldater på sosiale medier

Samtidig oppfordres norske soldater til å være aktive på sosiale medier.

"Vi ønsker at de av dere som velger å være soldater også i sosiale medier er reflekterte og gode ambassadører, herunder soldater som viser både respekt, ansvar og mot – som er i tråd med Forsvarets verdier ", skriver Heimevernet på sine sider.

I de nye retningslinjene minnes soldatene om at "sosiale medier gir unike muligheter for åpenhet, deltagelse, dialog, fellesskap, relasjons -og omdømmebygging, rekruttering og PR".

Samtidig advares det mot "fallgruver".

" Du kan røpe informasjon som skal skjermes, man kan gjøre utenkte handlinger som skader vår organisasjon. Viktige brikker i fremmede makters informasjonspuslespill kan lett røpes gjennom et enkelt bilde i sosiale medier" , skriver Heimevernet.

"Det vil alltid være «fremmede aktører» som er interessert i Forsvarets virksomhet. Ikke gjør jobben deres lettere! Tenk: «Hadde informasjonen du deler vært av nytte om du var en fiende?» .

Soldater og offiserer blir også oppfordret til å melde fra om hva de ser på sosiale medier:

"Blir du oppmerksom på kritikkverdig forhold i sosiale medier, herunder brudd på operasjonssikkerhet, personvern eller annet, ta alltid kontakt med sikkerhetsoffiseren i din avdeling eller G-2, etterretnings -og sikkerhetsoffiser ved ditt Heimevernsdistrikt".

Den israelske hæren IDF har lenge vært svært aktive på sosiale medier, og gjennomførte flere operasjoner allerede under krigen i Gaza i 2008. I dag er IDF aktive på 30 plattformer og på seks språk.

per.anders.johansen@aftenposten Twitter: PerAJohansen

Les også:

 1. Les også

  Pøser penger inn i britisk TV-kanal for å vinne propagandakrigen

 2. Les også

  Mener Putin bruker samme informasjonstaktikk i ubåtjakten som i Ukraina

 3. Les også

  Slik blir vi lurt igjen og igjen om Ukraina

 4. Les også

  Nå vil Facebook kvitte seg med falske nyheter

Relevante artikler

 1. NORGE

  Bataljon med nesten 228 år lang historie

 2. KARRIERE

  I noen yrker må man ta liv. For Marius var det en ilddåp å skyte første gang.

 3. A-MAGASINET

  Hva driver noen til å begå massedrap? Det ville Anja Dalgaard-Nielsen (47) finne ut.

 4. NORGE

  Stordalen gir bort sabotørhytte

 5. NORGE

  Slik gikk det da vi fulgte tungtvannsheltenes skispor

 6. NORGE

  Dommedagsklokken flyttet nærmere ragnarok