Utbrudd av pneumokokker i Møre og Romsdal-kommune

15 personer tilknyttet verftsindustrien i Vestnes kommune har blitt smittet av pneumokokker. Nå innføres strakstiltak.

Siden januar i år har ni personer som arbeider i verftsindustrien i Møre- og Romsdal vært innlagt på sykehus med alvorlig pneumokokksykdom. Disse er bekreftet syke med den samme bakteriestammen. I tillegg er det seks ubekreftede tilfeller som kan ha tilknytning til utbruddet, skriver Folkehelseinstituttet.

Siste registrerte tilfelle av sykdommen var i slutten av mars, ifølge smittevernsoverlege i Møre og Romsdal-kommunen Jan Håkon Fjeldheim.

– Alle er nå utskrevet i god behold, og det har ikke vært noen dødsfall, sier Fjeldheim til VG.

Pneumokokkbakterien er vanlig i nese og svelg hos friske personer. Som oftest forårsaker bakterien milde infeksjoner, men den kan også gi alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse, ifølge Folkehelseinstituttet.

Fjeldheim utelukker ikke flere smittetilfeller, og opplyser til VG at de nå vil gå i gang med tiltak.

– Vi tar dette på høyeste alvor. Det vil sannsynligvis være snakk om en storstilt vaksinering av de ansatte. I tillegg har vi et godt samarbeid med bedriften, Folkehelseinstituttet og sykehusene i Molde og Ålesund, sier han.

Ifølge legen skal det ikke være noen grunn til å tro at det er fare for smitte til lokalbefolkningen.