Norge

Statsløs palestiner dømt i terrorsak i Høyesterett

En mann som kom til Norge i 2017, er dømt i Høyesterett for handlingene han begikk da han var med i en terrororganisasjon i Syria før han kom til Norge.

En statsløs palestiner er dømt i Høyesterett for terrorhandlinger han begikk i Syria før han kom til Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • NTB

Den statsløse palestineren i 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor dømt til åtte og et halvt års fengsel for å ha inngått terrorforbund, men frikjent for å delta i en terrororganisasjon. Både forsvaret og påtalemakten anket saken inn for Høyesterett.

Mannen kom til Norge som asylsøker i 2017. Sju måneder senere ble han pågrepet og senere tiltalt for å ha vært del av den al-Qaida-tilknyttede Jabhat al-Nusra-organisasjonen i Syria fra 2014 til 2016.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var hvorvidt folkeretten tillater Norge å straffe terrorhandlinger når de er begått i utlandet av en utlending.

Det mente Høyesterett at Norge kan. Retten kom fram til at handlingene som domfelte hadde begått, i utgangspunktet tilsa en straff på fengsel i 14 år.

– Straffen ble imidlertid redusert til fengsel i 11 år og 6 måneder fordi det uten domfeltes asylforklaring mest sannsynlig ikke ville ha blitt noen straffesak mot ham. Han hadde også gjennom sin forklaring langt på vei erkjent og forklart seg om de faktiske forholdene, og han hadde dessuten satt påtalemyndigheten på sporet av noe av bevismaterialet i saken, skriver Høyesterett.

 1. Les også

  Høyesterett avgjør terrorsak for statsløs

 2. Les også

  Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror

Les mer om

 1. Høyesterett
 2. Syria
 3. Terror

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett avgjør terrorsak for statsløs

 2. NORGE
  Publisert:

  Ekssoldat dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia

 3. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett kan gi Keshvari flere måneder kortere straff

 4. NORGE
  Publisert:

  Åtte personer dømt for Nav-svindel, arbeidskrim og hvitvasking

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

 6. NORGE
  Publisert:

  Pastor fradømt stilling etter voldtekt av mindreårig