Norge

Statsløs palestiner dømt i terrorsak i Høyesterett

En statsløs palestiner er dømt i Høyesterett for terrorhandlinger han begikk i Syria før han kom til Norge.

En mann som kom til Norge i 2017, er dømt i Høyesterett for handlingene han begikk da han var med i en terrororganisasjon i Syria før han kom til Norge.

  • NTB

Den statsløse palestineren i 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor dømt til åtte og et halvt års fengsel for å ha inngått terrorforbund, men frikjent for å delta i en terrororganisasjon. Både forsvaret og påtalemakten anket saken inn for Høyesterett.

Mannen kom til Norge som asylsøker i 2017. Sju måneder senere ble han pågrepet og senere tiltalt for å ha vært del av den al-Qaida-tilknyttede Jabhat al-Nusra-organisasjonen i Syria fra 2014 til 2016.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var hvorvidt folkeretten tillater Norge å straffe terrorhandlinger når de er begått i utlandet av en utlending.

Det mente Høyesterett at Norge kan. Retten kom fram til at handlingene som domfelte hadde begått, i utgangspunktet tilsa en straff på fengsel i 14 år.

– Straffen ble imidlertid redusert til fengsel i 11 år og 6 måneder fordi det uten domfeltes asylforklaring mest sannsynlig ikke ville ha blitt noen straffesak mot ham. Han hadde også gjennom sin forklaring langt på vei erkjent og forklart seg om de faktiske forholdene, og han hadde dessuten satt påtalemyndigheten på sporet av noe av bevismaterialet i saken, skriver Høyesterett.

Les også

  1. Høyesterett avgjør terrorsak for statsløs

  2. Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Syria
  3. Terror