Norge

PST-ansatte nervøse når sjefen uttaler seg

I PSTs lokaler i Nydalen i Oslo er nervøsiteten stor når sjefen tar plass foran TV-kameraene. En serie uheldige uttalelser om sommerens terroraksjon er blant årsakene.

PST-sjef Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål i terrorsaken, mener justisminister Grete Faremo. Nå krever hun klare svar. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN

 • Robert Gjerde
 • Arild M.jonassen

Det har kilder opplyst til Aftenposten ved flere anledninger de siste månedene. Ikke minst vekket det reaksjoner internt da PST-sjefen uttalte at selv ikke Stasi-Tyskland ville ha klart å avsløre Anders Behring Breivik. Uttalelsen skal ha kommet som en overraskelse på nære medarbeidere. Så kom uttalelser om at Breivik hadde et klassisk arisk utseende som Hitler ville satt pris på.PST-sjef Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål i terrorsaken, mener justisminister Grete Faremo. Nå krever hun klare svar.

PST-skjef Janne Kristiansen. Foto: ERLEND AAS

De politiansattes tillitsvalgte i PST, Lasse Roen, bekrefter at disse uttalelsene har vekket negative uttalelser internt, men poengterer at PST-sjefen har beklaget uttalelsene både internt og i full offentlighet. Gjentatte ganger har han gått offentlig ut og uttrykt tillit til sjefen, men for noen dager siden la han til overfor dagbladet.no at det er justisministerens ansvar å påse at landets sikkerhetstjeneste har den nødvendige tillit i samfunnet.

Nå er spenningen stor internt i PST etter hard kritikk fra sentrale politikere etter nye avsløringer i Bergens Tidende. Dette er ytterligere forsterket av at justisminister Grete Faremo denne uken beordret PST-sjef Kristiansen hjem fra en tjenestereise i utlandet, og toppes med uttalelser fra justisministeren om at PST og Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål i terrorsaken.

–Krever avklaring

PST-tillitsvalgte Roen i Oslo politiforening sier at de som nasjonal sikkerhetstjeneste er avhengig av tillit, og at stadig nye og kraftige utfall mot tjenesten og PST-sjefen krever en avklaring fra politisk ledelse. Han understreker PSTs viktige rolle i samfunnet.

–Vi kan over tid ikke leve med en uavklart situasjon for PST-sjefen. Både hun og tjenesten må ha den nødvendige tillit, sier han.

Tillitsmannen sier de ansatte preges av de siste dagers angrep, og i særdeleshet kravet fra flere sentrale politikere om at PST-sjef Janne Kristiansen må gå. Det er delte meninger internt om både nivået og faktagrunnlaget for denne kritikken.

Presset mot PST-sjefen har økt i styrke etter flere reportasjer i Bergens Tidende, der det såes tvil om PSTs håndtering av en tipsliste fra Toll— og avgiftsdirektoratet. Der navngis Anders Behring Breivik som en av 41 norske kjøper av ingredienser som kan brukes til å lage bomber fra et polsk firma.

PST-tillitsvalgte Roen sier at de som nasjonal sikkerhetstjeneste er avhengig av tillit, og at stadig nye og kraftige utfall mot tjenesten og PST-sjefen krever en avklaring fra politisk ledelse. Han understreker tjenestens viktige rolle i samfunnet.

Sentralt står spørsmålet om hva PST gjorde og ikke gjorde med listen som ble laget som ledd i det internasjonale Global Shield-samarbeidet om klartlegging av handel med slike risikovarer. PST-sjefen har blant annet oppgitt feil tidspunkt for når PST mottok denne listen.

–Det er verd å merke seg at alle fakta ikke er klarlagt. Både politikere og pressen kritiserer henne uten å kjenne alle sakens fakta, sier Roen.

–Mener du kritikken er urettferdig?

–Vi må tåle kritikk etter sommerens alvorlige tragedie som vi har ansvaret for å forebygge, men det er for tidlig å felle noen endelig dom over PST. Vårt arbeid med Global Shield må sees i sammenheng med tjenestens rammevilkår og prioriteringer. Først når vårt interne granskingsutvalg og 22. juli-kommisjonen avgir sine svar, vil det bli klart om PST kan klandres, sier Roen.

PST-sjef Kristiansen var forsvarsadvokat inntil hun i 2004 fikk jobben som første sjef i Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker . I 2009 ble hun håndplukket til jobben som PST-sjef av tidligere justisminister Knut Storberget som ville ha en kvinne. Nå har hun blitt en het potet å håndtere for etterfølgeren, Grete Faremo.

Vil ha redegjørelse

Grete Faremo har bedt om en redegjørelse fra Kristiansen, der hun forklarer hvordan PST har håndtert alle sider ved terrorangrepet. Justisministeren har fått noe informasjon, men ber om mer.

- Vi har foreløpig fått en del fakta i saken. De skal bygges ut med ytterligere informasjon fra PST, sier Faremo.

— Årsaken til at vi ber om mer informasjon, er at det er forhold der PST og Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål. Det gjelder særlig hjemmelsgrunnlag og spørsmål om prioritering, sier justisministeren.

PST-sjef Janne Kristiansen vil i dag orientere pressen om PSTs befatning med prosjekt Global Shield.

 1. Les også

  PST-sjefen skal redegjøre for antiterrorprosjekt

 2. Les også

  PST-sjefen hjem for å forklare

 3. Les også

  Stormløp mot PST-sjefen

 4. Les også

  En svekket PST-sjef

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Kallmyr må svare Stortinget om PSTs datainnhenting

 2. NORGE

  Norges E-sjef: – Det er masse som ikke er kommet frem om Frode Berg-saken

 3. NORGE

  Politimesteren åpner for granskning etter Jensen-dom

 4. MENINGER

  Det er flere enn Listhaug vi kan forvente mer av

 5. NORGE

  Myndighetene vil ha muligheten til å overvåke all datatrafikk inn og ut av Norge. Dette er årsakene til at det vil bli bråk.

 6. A-MAGASINET

  Politidirektøren slutter i en jobb han ikke ville ha: Sjefer må ikke sitte for lenge