Straffesak etter barnehagedødsfall i Bergen henlagt

Straffesaken mot tre personer knyttet til en barnehage i Bergen der en ettåring døde, er henlagt. Barnehagen er ilagt en bot på 750.000 kroner.

Uhellet skjedde i Akasia Paradis barnehage 3. januar i år. den ett år gamle gutten som ble hengende fast, døde tre uker senere. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix
  • NTB

Ettåringen falt ut av en sportsvogn 3. januar og ble hengende fast i en stropp. Tre uker senere døde han på Haukeland universitetssjukehus.

Det ble opprettet straffesak mot en barnehageansatt og to personer i ledelsen i barnehageselskapet Akasia. Statsadvokaten for Hordaland og Sogn og Fjordane opplyser i en pressemelding onsdag at sakene er henlagt. For den barnehageansatte begrunnes henleggelsen med bevisets stilling. For de to i ledelsen for Akasia Barnehage AS er henleggelsen begrunnet med at «intet straffbart forhold anses bevist».

Selskapet er ilagt en foretaksstraff på 750.000 kroner, og statsadvokaten har bedt politiet skrive ut forelegget.

Svikt i rutiner

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier til Bergens Tidende at beslutningen om foretaksstraff har sammenheng med svikt i rutiner mens barnet sov i barnehagen.

– Blant annet med tanke på hyppigheten av tilsyn med barnet. Dette er en dypt tragisk sak som rammer flere, sier Sylta. Han viser også til svikt i innføring av rutiner hos de ansatte knyttet til sikring og festing av barn i vogn.

Edle Damm, barnehagesjef i Akasia, skriver i en pressemelding at selskapet tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning.

«Om politiets arbeid belyser svakheter som må korrigeres vil vi justere rutinene våre i henhold til dette.», skriver Damm i eposten.

Dyp medfølelse

I pressemeldingen understreker Damm at ulykken har preget og berørt mange.

«(...) Først og fremst barnets foreldre og familie, men også våre ansatte i barnehagen og mange andre tilknyttet Akasia Barnehage. Våre tanker og vår dypeste medfølelse er fortsatt hos barnets foreldre og andre som på ulike måter er berørt av den tragiske hendelsen.»

Damm skriver at selskapet vil justere sine rutiner dersom politiets arbeid «belyser svakheter som må korrigeres».

Saken blir utvidet