Norge

Byrådet i Oslo foreslår tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017

Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017.

Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

Nylig konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Kommunen økte skattesatsen fra 2 til 3 promille i 2017.

Når byrådet fremmer sak til bystyret om tilbakebetaling for 2016, vil byrådet også foreslå at skattevedtaket fra 2017 rettes slik Oslo-borgere får tilbakebetalt differansen mellom 2 og 3 promille i skattesats for dette året.

– Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på to promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 millioner kroner pluss renter, totalt om lag 150 millioner kroner, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Høyesterett konkluderte i juni med at kommunen var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsløft. Høyesterett kom imidlertid under dissens til at Oslo kommune hadde oversittet fristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016, og at vedtakene som var omfattet av søksmålet derfor var ugyldige.

I 2016 fulgte det av loven at skattesatsen maksimalt skulle være 2 promille det første året en kommune skrev ut eiendomsskatt. Da 2017 var andre år med eiendomsskatt i Oslo kommune, skrev man i 2017 ut eiendomsskatt på bolig med 3 promille.

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016.

Byrådet vil fremme en sak for bystyret. Første bystyremøte hvor det kan være aktuelt å behandle saken er 4. september.

Les også

  1. Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016. Nå vil advokat at kommunen skal tilbakebetale også for 2017.

  2. 55.000 i Oslo får tilbake 250 millioner i eiendomsskatt

  3. Høyesterett: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Oslo
  3. Oslopolitikken
  4. Byrådet (Oslo)