Norge

PST-rapport: Familien og venner visste at de planla terror. Likevel holdt de munn.

I 60 prosent av terrorangrepene i Vesten visste familiene om planene på forhånd. Likevel holdt de munn, viser ny rapport. Nå lanserer PST en egen «tipsliste» for hvordan terror kan forhindres.

Politiets etterforskere arbeider på åstedet for terrorangrepet med kniv i London søndag 2. februar.
  • Per Anders Johansen
    Journalist

Tipsene baserer seg på en gjennomgang av 91 avvergede angrep i 13 ulike vestlige land i perioden 2012 til 2019.

– Vi har en bekymring for at mange vegrer seg for å varsle, sier kontraterrorsjef i PST, Arne Christian Haugstøyl.

Terrorangrep som blir gjennomført, får mye oppmerksomhet. Men de som blir avverget av PST og andre sikkerhetstjenester blir ofte holdt hemmelig.

PST letter nå litt på sløret.

I 2017–2018 ble avverget over 60 terrorangrep i Vesten. «Dette inkluderer angrepsplaner i Norge», skriver PST, som ikke vil si hvor mange terrorangrep som er stoppet i Norge.

– I disse tallene ligger at PST har avverget terrorangrep eller avbrutt terrorplanlegging i disse årene. Utover det har vi valgt ikke å kommentere dette, sier Haugstøyl til Aftenposten.

– I dette ligger også saker som aldri kom for rettsvesenet fordi man avbrøt det vi oppfattet som terrorplanleggingen på et tidlig tidspunkt.

I denne perioden ble 14 personer dømt for terrorplanlegging i Norge.

Les også

PST med ny trusselvurdering: Dette er de største sikkerhetstruslene mot Norge

Terrorister lekker, men familien tier

«Empiri fra soloterror viser at mer enn 60 prosent av terroristens nærstående var klar over at vedkommende hadde et ønske om å gjennomføre en terrorhandling», skriver PST.

Likevel velger de færreste familiemedlemmene å stoppe dette.

«Det er kun i 10 % av tilfellene at tips fra familie og venner bidrar til at terror avverges. Det er med andre ord sannsynligvis et betydelig avvik mellom andelen personer som har kjennskap til terrorplaner og hvor mange som faktisk varsler politiet om dette», heter det i PST-rapporten.

– Det er egentlig ganske utrolig å lese disse funnene. Mange visste noe på forhånd, både blant familie og nærstående. Dette gir oss ny og viktig kunnskap. Vi må bli flinkere til å gjøre det lettere å si fra på en trygg og god måte, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Flertallet av terrorangrepene ble ikke stoppet av etterretnings- og sikkerhetstjenestene, men av vanlig politi, publikum og ulike offentlige og private institusjoner, ifølge PST-rapporten.

  • 43 prosent av terrorangrepene ble avverget av etterretnings- og sikkerhetstjenester, mens 28 prosent ble stoppet av politiet.
  • 18 prosent av terrorangrepene ble stoppet takket være publikum, viser statistikken.

– Dette er et for stort avvik mellom de som faktisk kjente til at venner eller familie planla terror, og de som valgte å varsle, sier Haugstøyl til Aftenposten.

Noen er usikre på om det er nok grunnlag for å varsle, mens andre er redde for hvilke konsekvenser det skal få for dem selv og deres familie.

– Vi ser at tilliten til myndighetene og det å varsle er litt høyere for nærstående av høyreekstreme, enn blant nærstående til ekstreme islamister. Det har sammenheng med at enkelte av dem har bakgrunn fra land hvor det er vanskelig å stole på myndighetene, sier Haugstøyl.

– Vårt mål nå er å senke terskelen for å varsle oss. Hvis vi skal klare å fange opp den neste terroristen, så trenger vi flere tips og innspill om personer som er i ferd med å bli radikalisert. Dette gjelder dessverre ganske mange personer. Men å skille ut de som går videre og utvikler en intensjon og kapasitet til å begå terror, er veldig krevende hvis vi ikke får mer informasjon.

Politi utenfor huset til Philip Manshaus etter moske-angrepet i Bærum i august 2019.

Fikk for få tips om Manshaus

Ett år før moskeangrepet i Bærum fikk PST et tips om at Philip Manshaus (21) hadde uttrykt ekstremistiske holdninger.

Det ble heller ikke gjennomført bekymringssamtaler med ham.

– Det er veldig bra og står stor respekt av vedkommende som valgte å tipse. PST og politiet gjorde deretter undersøkelser, men hadde for lite informasjon til å gå videre. I etterforskningen og mediene i etterkant så vi imidlertid at det var mange som var bekymret og reagerte, uten at de gikk videre med det, sier Haugstøyl.

– Jeg skulle ønsket PST hadde fått mer informasjon, slik at vi hadde sett at han var inne i en negativ utvikling og at det var flere som var bekymret.

Tips fra tredjeperson i én av fire saker

Tips fra en person eller en part som PST kaller «tredjepart» var den første indikatoren i ca. ett av fire avvergede angrep, skriver PST.

Denne kategorien omfatter forhold som for eksempel mistenkelig skade som er rapportert av legevakt, tilfeldig observasjon av mistenkelig adferd, varsel fra arbeidsgivere og mistenkelig innkjøp.

Mistenkelig innkjøp, spesielt på nett, har vært den første indikatoren i flere av tilfellene der terror er blitt avverget av en tredjepart. Eksempler på nettkjøp som kan avdekke terrorplaner er bestilling av dronekomponenter, våpendeler, militær utrustning eller kjemikalier som kan benyttes til hjemmelagede eksplosiver, skriver PST i rapporten «Hvordan avverges terrorangrep».

Avslørt av aktiviteter på nett

PST skriver i rapporten at aktiviteter på nettet var årsaken til at sikkerhetstjenestene fikk vite om nesten halvparten av alle terrorangrepene som ble forhindret.

Det fremgår av materialet som PST har gått gjennom at de involverte ofte er overraskende uforsiktige på nett med tanke på sikkerhet.

«Et eksempel på dette er at mange beskriver et ønske eller planer om å gjennomføre terrorhandlinger, gjerne på åpne sosiale medier som Facebook og lignende. Denne uforsiktigheten, kombinert med øvrige lekkasjer, åpner for at personer med terrorplaner kan avdekkes ved at andre som observerer aktivitet på nett, for eksempel ansatte i offentlige etater, varsler om dette», skriver PST i rapporten.

Les mer om

  1. PST
  2. Terror