Forsvareren: Svein Ludvigsen bestrider ikke alle deler av faktum i tiltalen

Svein Ludvigsen nekter skyld på alle punkter om misbruk av stilling for å få seksuell omgang, men han vil ikke bestride alt som står i den, ifølge forsvareren.

I dag starter rettssaken mot Svein Ludvigsen i Nord-Troms Tingrett. Forsvarere: advokat Kai Roger Vaag(t.h.) og advokat Per Johan Zimmer.

Fire ganger svarte den tidligere Høyre-toppen, statsråden og fylkesmannen benektende på dommerens spørsmål om han erkjente skyld etter tiltalen for misbruk av stilling og tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang. I tiltalens fire punkter blir det beskrevet «ulike former for seksuell omgang» med tre unge menn som hadde kommet til Norge som asylsøkere.

– Det retten må ta stilling til er om det har vært seksuell omgang og i så fall hvorfor, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo da han kort tid senere holdt sitt innledningsforedrag.

– Svein Ludvigsen bestrider alle anklagene som rettet mot ham, men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Det som er avgjørende, uavhengig av om det har vært seksuell omgang mellom ham og de fornærmede, er om han har utnyttet til sin stilling for oppnå det, sa Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag, da han kort kommenterte innledningsforedraget.

Vaag ønsker ikke å utdype overfor NTB hva han siktet til, og viser til at den tidligere fylkesmannens forklaring kommer for retten torsdag.

Fullsatt rettssal

Tilhørerbenkene i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø var så å si fullsatte med pressefolk og publikum som ville følge den oppsiktsvekkende straffesaken. Ludvigsen skal i en seksårsperiode gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med en mann som kom hit til landet i 2009 som flyktning.

Den nå 25 år gamle mannen som kom hit i 2009, hadde en betydelig sykehistorie, og var innom flere psykiatriske institusjoner før han kom til mottaket på Finnsnes i Troms i 2011. Først da han flyttet sørover i 2017, fortalte han historien sin til sin kontakt i den aktuelle kommunen.

Kontakten konkluderte med at forholdene han fikk høre om var så alvorlige at meldeplikten gikk foran taushetsplikten. Dermed begynte det aktoratet mener er opprullingen av saken mot den høyt betrodde, nå pensjonerte, politikeren.

– Fornærmede har vært igjennom flere politiavhør, og det er det han har forklart her som danner grunnlaget for tiltalen. Han har gitt beskrivelser på steder, hva som har skjedd der og hvorfor det har skjedd, sa Nordmo.

Forklarer seg tirsdag

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen misbrukte stillingen sin til å forlede fornærmede til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata oppholdstillatelse og statsborgerskap. Dette skal ha vært den viktigste grunnen til at fornærmede ikke fortalte om det angivelige misbruket. Han var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

Mannen skal forklare seg når rettens settes igjen etter lunsj klokka 12 tirsdag. Forklaringen skal gå for lukkede dører, men med pressen til stede og uten at det legges noen former for referatbegrensninger på journalistene.

– Svein Ludvigsen vil gi retten en åpen og ærlig forklaring om sin relasjon til dem som har anklaget ham. Han tar avstand fra alle anklager og kommer til å svare på alle spørsmål som gjelder seksuelle relasjoner, sier Vaag.

Overleverte statsborgerskap

Tiltalen omfatter ytterligere to fornærmede, unge menn som begge var i Norge som asylsøkere da Ludvigsen skal ha oppsøkt dem. En av dem var en lettere, psykisk utviklingshemmet mann som bodde på Silsand ungdomshjem.

Den daværende fylkesmannen hadde overlevert statsborgerskap til mannen under en seremoni og skal ha lurt ham til å tro at han kunne gi og frata ham statsborgerskap.

Bevisene i saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum.

Les også

Svein Ludvigsen var kongens representant i Troms. Nå kan han ende på Ullersmo. | Inge D. Hanssen