Dette er de ubesvarte spørsmålene etter vannskandalen i Askøy

Tolv dager etter at det ble sendt ut kokevarsel på Askøy, vet man fortsatt ikke hvor smitten kommer fra. Varaordfører Bård Espelid frykter nå at man kanskje aldri sikkert vil finne ut hvilket dyr det stammer fra.

Høydebassenget i Øvre Kleppe er med all sannsynlighet smittekilden i Askøy.
  • Eirik Husøy

Det har nå gått tolv dager siden kommunen satte krisestab etter at en lang rekke askøyværinger ble syke med mage- og tarmsymptomer. Årsaken til smitteutbruddet er fortsatt ikke klart, men søndag ble det klart at et prøvesvar indikerer at smitten stammer fra et dyr.

Det er tidligere blitt funnet avføring fra et dyr på taket av høydebassenget.

– Vi jobber med å finne ut hvilket dyr tarmbakterien stammer fra. Det er ikke sikkert vi finner det, for avføringen som var på taket, har vært eksponert for vær og vind, og sporene kan være vasket bort. Men undersøkelser pågår fortsatt, sier varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune til Aftenposten søndag kveld.

Han håper at antall tilfeller fortsetter å stabilisere seg på et mye lavere nivå, men er åpen for at man kan få sett en oppblomstring igjen.

– Det vil fluktuere litt i denne fasen. Av erfaring vet vi at man ved smitte av denne type bakterie kan få tilbakefall, altså at man føler seg frisk, men så får en oppblomstring igjen, og dermed tar kontakt med lege på nytt, sier Espelid.

Varaordfører Bård Espelid informerer 12. juni om utviklingen rundt bakterieutbruddet på Askøy.

Noen av spørsmålene som gjenstår

  • Hvordan har smitten kommet inn i høydebassenget?

Det er svært sannsynlig, men ikke avklart, at smitten stammer fra et høydebasseng på Øvre Kleppe i Askøy kommune. Det er påvist stor konsentrasjon av tarmbakterier, men det er fortsatt ikke klart hvordan avføringen kom inn i bassenget. Den ledende teorien er at avføring har trukket inn i sprekker i fjellet fra toppen av bassenget når det har regnet, ifølge kommunen.

  • Hvilket dyr stammer smitten fra?

Tidligere har man trodd at smitten kan ha kommet fra kloakkanlegget. Et prøvesvar viser derimot at smitten trolig stammer fra et dyr, men det er ikke klart hvilket dyr det gjelder.

På bakgrunn av erfaringer fra tidligere smittetilfeller av Campylobacter er det sannsynlig at det kan gjelde avføring fra fugl, ifølge Folkehelseinstituttet.

  • Hvor lenge kommer situasjonen til å vare?

Det er fortsatt usikkert hvor lenge faren kommer til å vedvare. Ifølge varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, må innbyggere i Askøy belage seg på å koke drikkevannet sitt i minst fem-seks uker til.

Vanntanker er plassert rundt på Askøy der folk som er tilknyttet Kleppe vannverk kan tappe vann. Her utenfor barnehagen i Krokåsfeltet.
  • Er slike høydebasseng trygge?

Høydebassenget i Øvre Kleppe er bygget inn i fjellet. Fjellbassenget ble bygget på 60- og 70-tallet, ifølge kommunen, og lignende bassenger finnes over hele landet.

Varaordfører Espelid mener at man bør vurdere om slike basseng, som fungerer som store lagringstanker for behandlet vann, må byttes ut.

– Som vi i Askøy kommune har erfart nå, vil jeg si at det i høydebasseng som dette er en betydelig risiko for bakteriell forurensing av drikkevann. Fjell- og betongbaserte høydebasseng er det overalt i Norge. Så budskapet vårt til resten av Kommune-Norge er å ta innover seg denne risikoen og spørre seg hva som skjer i disse anleggene, sier Espelid til Aftenposten.

  • Hvor stort blir skadeomfanget?

Det endelige omfanget er naturligvis ikke klart. Men lørdag ble det klart at det har vært en nedgang i antall smittede, og at legevakten har normal bemanning igjen. Det tyder på at folk stort sett ble smittet før kommunen visste om at det var bakterier i vannet, ifølge varaordfører Espelid.

Les også

300.000 kan miste drikkevannet i løpet av timer i Oslo. Se hvordan problemet skal løses.

Skadeomfang så langt

Søndag er det totale antallet Campylobacter-smittede 176 personer. Minst 65 av disse har vært innlagt på sykehus. Men det totale antallet syke er rundt 2000. I Askøy kommune er det rundt 29.000 innbyggere totalt.

To personer er døde med påvist smitte av Campylobacter-bakterien, men for ettåringen som er obdusert blir denne bakterien ikke vurdert som dødsårsaken:

  • Obduksjonsrapporten som ble offentliggjort mandag konkluderer med at den ett år gamle gutten døde av blodforgiftning, forårsaket av en streptokokkinfeksjon. Det at ettåringen også var smittet av Campylobacter kan ha hatt betydning for dødsfallet.
  • Den 72 år gamle kvinnen som døde, hadde alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Fylkeslegen har åpnet tilsynssaker i begge tilfeller.

Siden 1998 har syv personer dødd der Campylobacter-bakterien har vært direkte eller medvirkende årsak.

OBS: Ikke oppdatert med tall fra fredag, lørdag og søndag. Fredag 14. juni og lørdag 15. juni er det totalt kommet inn 15 nye konsultasjoner, 35 telefonråd og 4 henvisninger til sykehus.