Norge

2700 eiere må tappe selskapet for å betale formuesskatt

For første gang har NHO forsøkt å tallfeste antall personlige eiere som må tappe selskapene sine for å betale formuesskatten. Det er rundt 1,5 prosent av dem.

formuesgraf.ai

 • Sigurd Bjørnestad

Drøyt én av ti personlige eiere har en formuesskatt på aksjene som er større overskuddet. De færreste av dem tapper selskapene, men ordner seg på andre måter.

Opp til omtrent 2700 eiere kan være nødt til å tappe selskapene sine for å betale formuesskatten. Dette er rundt 1,5 prosent av de personlige eierne i Norge.

Det viser en undersøkelse NHO og Rederiforbundet har fått konsulentselskapet Menon Business Economics til å utføre. Det er første gang det er gjort et forsøk på å tallfeste følgende påstand: « Eiere med lave overskudd må tappe selskapene sine for å betale formuesskatten » .

Les også

Dette gir deg skattefradrag som enslig forsørger

Undersøkelsen anslår at det er nærmere 850.000 ansatte i selskaper med norske personlige eiere. Disse eierne må betale formuesskatt.Direktør Petter H. Brubakk i NHO mener undersøkelsen viser at det er stort antall arbeidsplasser bak tallene for formuesskatt.

— Gjennom formuesskatten får eierne en skatt som utenlandske og statlige eiere i Norge slipper. Samtidig viser denne analysen at dette er bedrifter som bidrar til vekst og nyskaping i Norge

- Er ikke 1,5 prosent et lavt tall?

— Det er for så vidt et lavt tall. Jeg mener likevel det viser at mange bedrifter må betale høye utbytter for at eierene skal kunne betale sin formuesskatt, også i perioder da bedriftene har underskudd, sier han.

I dag arrangerer NHO konferanse om eierskap på Lysebu i Oslo.

— Jeg tror undersøkelsen er dekkende for det private eierskapet i Norge, sier Brubakk.

Første steg

Målet i analysen er å kartlegge eiere som «tapper» selskapene sine for å betale formuesskatten. Analysen starter med alle de 190.000 personlige eiere.

•Først kartlegges eiere der formuesskatten på aksjene er større enn eiernes andel av årsresultatet i selskapene. Det var 21.000 slike eiere i 2010, eller drøyt én av ti.

•Men det trenger ikke bety at de tapper selskapene sine. Eierne kan ta årsresultatet som utbytte og betale resten av formuesskatten med andre penger de har eller skaffer seg.

Andre steg

Neste steg i analysen er å nærme seg de mulige «tapperne» ytterligere. Det betyr:

•Å kartlegge eierne fra først steg som tar samlet utbytte i selskapene sine som større enn deres andeler av årsresultatene. Dette var tilfelle med drøyt 2700 eiere i 2010. De utgjør 1,5 prosent av det totale antall eiere i undersøkelsen.

•At disse eierne tar ut mer utbytte enn overskuddet, er uttrykk for at de «tapper» selskapene. Motivet kan være å betale formuesskatten, men det kan også være andre motiver.

Mange årsaker

Et siste steg i analysen er å se på hvor mange eiere som «tapper» sine selskaper, selv om deres formuesskatt er mindre enn årsresultatet.

Tallene viser at 5,3 prosent av slike eierne i 2010 tok utbytte på sine aksjer som er større enn årsresultatet på de samme aksjene. Disse trenger ikke ta så høyt utbytte for å betale formuesskatten, og tar derfor trolig «tappe»-utbytte av andre årsaker.

Hvis denne andelen er representativ for «andre årsaker», betyr det at bare rundt 1700 av de 2700 «tapperne» med formuesskatt over årsresultat «tappet» selskapet på grunn av formuesskatten.

 1. Les også

  I år er det spesielt mye å spare på skatten

 2. Les også

  Nye skatteregler gir ulik pensjon

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Eier aksjer for 240 millioner, men slipper formuesskatt. Han er langt ifra alene.

 2. ØKONOMI

  De blir styrtrike på laksefesten, men du har neppe hørt om mange av dem

 3. ØKONOMI

  NHO-vitnets utbytte var fire ganger så høyt som formuesskatten

 4. ØKONOMI

  Formuen kan være ni ganger så stor i virkeligheten som i skattelistene

 5. DEBATT

  Frischsenterets analyse om formuesskatt er mangelfull

 6. ØKONOMI

  Nye SSB-tall: De aller rikeste betaler den laveste skatten