Norge

Oppgjøret om ny E18: Samferdselsminister Jon Georg Dale går til motangrep på Viken-leder

Jon Georg Dale om Viken-leder Tonje Brenna: Avslo møte om E18 i november. Stemte selv for lånegarantien for E18 så sent som i oktober 2018.

Den 19. desember markerte samferdselsminister Jon Georg Dale og tilhengere av E18 i Viken Høyre, V, Frp og KrF at en finansieringsplan for E18 var oversendt Stortinget. – Nå kan ingenting stoppe veibyggingen, sa Dale. Men siste ord er neppe sagt. Dan P. Neegaard

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Ordkrigen om E18-prosjektet trappes ytterligere opp foran forhandlingene om Oslopakke senere i januar. Disse kan true eller utsette Fornebubanen og ny T-banetunnel under Oslo.

Mandag konstaterte leder for fylkesrådet i Viken, Tonje Brenna (Ap), at det er høyst aktuelt å trekke en lånegaranti for bygging av E18 til en verdi av over 15 mrd. kroner. Det kan torpedere finansieringen av motorvei med egne buss- og sykkelfelter mellom Lysaker og Asker.

Brenna hevder at E18-prosjektet har est ut og i dag fremstår som laget for en annen tid, der man planlegger et enormt prosjekt og lemper regningen over på bilistene.

Nå slår samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tilbake.

Illustrasjonen viser hvordan ny E18 er planlagt ved Strand. Både E18 og den nye veien gjennom Bærum som skal føres inn mot E18, Gjønnesdiagonalen, går i tunnel. Statens vegvesen

Les også

Viken setter hardt mot hardt om E18, truer med å trekke fylkets milliardgaranti til prosjektet

– Brenna stemte for garantien i 2018

– Da vi før jul leverte bompengeproposisjonen (finansieringsplanen) for E18-prosjektet til Stortinget forholdt vi oss til at lånegarantien faktisk foreligger, sier Dale.

– Men hva om Viken gjør alvor av å trekke garantien?

– Da blir det opp til Stortinget å behandle det. Jeg minner om at Tonje Brenna selv stemte for lånegarantien, så sent som i oktober 2018.

– Vil regjeringen vurdere å «overta» denne lånegarantien, for å holde fremdriften i prosjektet?

– Det er for tidlig å spekulere rundt det nå. Jeg forholder meg til at garantien foreligger, sier Dale.

Takket nei til møte om E18 i november

Tonje Brenna ber i Aftenposten samferdselsministeren sette seg ved forhandlingsbordet for å finne en ny løsning for E18-prosjektet.

Men ifølge Jon Georg Dale ble Brenna og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) invitert til et møte om nettopp om Oslopakke 3 og E18 i november, da regjeringen forberedte å oversende finansieringsplanen til Stortinget.

– Byrådet møtte opp, og administrasjonen for det nye Viken-fylket. Men Brenna valgte å ikke møte, sier Dale.

Tonje Brenna fant ikke anledning til å la seg intervjue av Aftenposten om saken, men svarer på e-post at Viken fylkeskommune formelt ble opprettet 1. januar, og at hun i november ikke hadde noen myndighet som fylkesrådsleder.

I november hadde det gått en måned siden det nye flertallet i Viken hadde presentert sin politiske plattform, der de konstaterte at de går imot E18-prosjektet slik det er planlagt.

– Arbeiderpartiets Tonje Brenna gjør seg nå til talsperson for MDGs politikk i ett og alt, hevder Jon Georg Dale (bildet). – Spørsmålet er hva partiet på Stortinget gjør, sier han. Berit Roald / NTB scanpix

Slik forklarer hun støtte til lånegaranti

Brenna sier også at hun inviterte samferdselsministeren til et møte 6. januar, uten å få svar.

– Jeg kan godt møte Viken, men vi forhandler ikke nå om et prosjekt som vi har gått til Stortinget med. Det er ikke naturlig. Og det er all grunn til å tro at Stortinget godkjenner prosjektet, sier Dale til Aftenposten.

Om lånegarantien skriver Brenna i sin e-post:

«Vi som stemte for en lånegaranti, gjorde det med Oslopakke 3-avtalen som utgangspunkt. Vi hadde tro på at E18 ville realiseres i tråd med den løsningen som lå i avtalen. Det skjer nå ikke.»

Brenna viser her til et forlik om Oslopakke 3 fra juni 2016, der Oslo og Akershus ble enige om å begrense første byggeetappe til strekningen Lysaker-Strand. I forliket ønsket partene også å la den planlagte bussveien gå gjennom en ny bussterminal på Lysaker.

Men da saken ble behandlet året etter, så Stortinget bort fra forliket og bestemte at første byggeetappe skulle gå helt til Ramstadsletta.

Også Frp selv stemte imot lånegarantien

Det fremgår av stemmegivningen fra 22. oktober 2018 at også Dales eget parti i Akershus stemte imot lånegarantien. Aftenposten har konfrontert ham med det.

– At Frp lokalt stemmer mot bompengefinansiering er i tråd med vårt partiprogram, og det har jeg stor forståelse for. Vi har kommet Frp lokalt i møte ved å øke den statlige andelen for å begrense bompengene, sier Dale.

– Samferdselsministeren har gjort seg til ekspert på å legge frem veiprosjekter som mangler finansiering og dermed medfører mer bompenger, for så på kritisere lokalpolitikerne for å ha innført bompenger, hevder Aps fylkesrådsleder Tonje Brenna. Paal Audestad

Brenna: Flere partier har endret mening

«Da jeg ble innvalgt på fylkestinget i Akershus i 2007, var alle partier bortsett fra SV for E18. Tretten år senere har flere partier endret mening, og tre nye partier har kommet inn i fylkestinget, som alle er mot E18,» skriver Tonje Brenna og fortsetter:

«Vi har lagt bak oss en valgkamp preget av debatt om miljø, klima og bompenger. Tidene forandrer seg, og det bør regjeringen ta inn over seg.»

 1. Les også

  E18 i Bærum er snart forbi siste hinder | Andreas Slettholm

 2. Les også

  Her er uenighetene som kan velte Oslopakke 3

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. E18
 2. Dale
 3. Viken

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nå er det Frp som kan komme til å stanse E18-prosjektet

 2. NORGE

  Vikens toppolitiker sa at E18-prosjektet hadde est ut. Nå gjør hun retrett.

 3. POLITIKK

  Viken kan stanse ny E18 – truer med å trekke milliardgaranti

 4. POLITIKK

  Viken trekker E18-garanti

 5. NORGE

  Varsel i notat: Dette er konsekvensene om forhandlingene om E18 bryter sammen

 6. NYHETSANALYSE

  Dette er vinnerne og taperne etter slaget om E18