Norge

Universitetet i Oslo nekter å gi fra seg studentregister

Mener det er en krenkelse av personvernet.

Universitetet i Oslo, her representert ved universitetsbygningen i Oslo sentrum, nekter å gi fra seg studentregistret til det private rekrutteringsfirmaet Rekruttering AS. Terje Bendiksby / SCANPIX

 • Johnny Gimmestad

Universitetet i Oslo (UiO) nekter å følge påbudet fra Kunnskapsdepartementet om å gi fra seg datafiler med navn, adresse og andre opplysninger om uteksaminerte studenter til det private firmaet Rekruttering AS.

Saken har de siste dagene fått mye omtale i media, og mange tidligere studenter har kontaktet UiO etter at saken ble kjent.

Studentene opplever en eventuell utlevering av studentopplysninger som en krenkelse av personvernet, og UiO vil gjøre sitt ytterste for å unngå en slik utlevering.

Les også

Bygger opp database med alle landets studenter

Det er universitetsdirektøren ved UiO, i samråd med universitetets advokater, som har tatt avgjørelsen.Bakgrunnen er at Universitetet i Oslo, som Aftenposten tidigere har skrevet, har mottatt begjæring om innsyn i lister over uteksaminerte kandidater fra midt på nittitallet til i dag fra drøbakfirmaet Rekruttering As. For UiOs del gjelder dette rundt regnet 55.000 uteksaminerte kandidater.

Har du tips om denne saken? Send oss en mail.

Under offentighetsloven

Opplysningene det spørres etter er lagret elektronisk i databasen Felles Studentsystem.

Begjæringen om innsyn faller dermed inn under offentlighetslovens § 9. Den gir enhver rett til å kreve innsyn i en sammen­stilling av opplysninger som er elektronisk lagret, så lenge sammenstillingen er enkel å sette opp. Universitetet begrunner i en pressemelding sitt avslag slik:

Mangfoldig studentgruppe

UiOs studentgruppe er mangfoldig, og både adresser, telefonnumre og e-postadresser kan avsløre for eksempel om en person bor på institusjon eller er i fengsel. Arbeidet medfører å sile ut slike taushetsbelte opplysnigner gjør at sammenstillingen ikke oppfyller vilkåret om at den skal kunne gjøres ”med enkle fremgangsmåter”. Det er dermed grunnlag for å holde samtlige opplysninger tilbake.

Kan unntas

Det andre hovedargumentet til UiO er at man, i henhold til offentlighetsloven også har anledning til å unnta interne dokumenter fra innsyn.

Opplysninger om UiOs studenter er samlet inn til internt bruk på UiO. Universitetet mener at unntaksbestemmelsen om interne dokumenter også må gjelde for opplysninger som er lagret elektronisk i en database som Felles Studentsystem.

Slike innsynskrav har tidligere blitt sendt også til NTNU i Trondheim , Universitetet i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

 1. Les også

  Studentorganisasjoner krever boikott av studentregister

 2. Les også

  Mistenker at Telenor og Netcom lagrer hva du mobilsurfer på

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politidirektorat-kontrakter for én milliard var skjult for offentlig innsyn

 2. POLITIKK

  Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv

 3. KRONIKK

  Gir Google et riktig bilde av deg?

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 7. desember

 5. KRONIKK

  Gamle databaser bør ikke legges ned før nye helseregistre er utviklet

 6. NORGE

  Regjeringen bruker millioner på å «papirflytte» offentlig ansatte: - Oppfattes som ren sminking av tall og budsjetter