Norge

Koronakrisen: Setter inn Forsvaret for å kontrollere grensen

Politiet har bedt Forsvaret om hjelp til å kontrollere grensene under koronapandemien. 300 soldater i døgnet settes i sving.

Heimevernet (HV) vil bistå i grensekontrollen fremover. Her ved grenseovergangen ved Austmarka øst for Kongsvinger. Sersjant av 1. kl. Kristoffer Baklien og Korporal Rikard Johansen HV 05 Vinger HV område.
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Ikke siden 1905, da vi løsrev oss fra Sverige, har norske soldater voktet grensen til nabolandet, ifølge professor Kjell Inge Bjerga ved Forsvarets høgskole. Men nå skal menn i grønt patruljere langs svenskegrensen. Det bekrefter både politidirektør Benedicte Bjørnland og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) overfor Aftenposten.

– Det vil være 300 soldater i døgnet som vil gjennomføre vakthold ved grensepunkter på politiets instruksjoner. Oppdraget løses uten bevæpning og vil i første omgang vare frem til 26. mars, så får vi se hva som skjer etter det, sier kommandérsersjant Elisabeth Eikeland ved FOH.

Utlendinger skal bortvises

Regjeringen har besluttet at utlendinger uten opphold i Norge skal bortvises på grensen for å redusere koronasmitte i befolkningen.

I tillegg skal de som ankommer Norge fra andre land, settes i karantene.

Les også

Macron: Schengen-landene stenger grensene

I første omgang har Øst politidistrikt og Innlandet politidistrikt lent seg på forsterkninger fra politiets utlendingsenhet (PU) og utrykningspolitiet (UP), men dette blir nå endret.

Men tirsdag ba Innlandet om hjelp fra Forsvaret.

Det betyr at Heimevernet (HV) kalles ut, og skal bistå tollvesenet med å følge trafikken over flere titalls grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Totalt er det fem HV-distrikter som blir involvert for å drive vakthold på utvalgte steder langs grensen mot nabolandene.

Politidirektør Benedicte Bjørnland bekrefter at Forsvaret nå skal bidra i grensekontrollen.

Ifølge politidirektør Bjørnland er det foreløpig ikke aktuelt at Forsvaret overtar andre ordinære politioppgaver, som å opprettholde lov og orden eller kontrollere at befolkningen følger myndighetenes instrukser for å begrense koronasmitte.

– Det er ikke aktuelt nå å be Forsvaret eller Heimevernet om hjelp til ordensoppgaver, men enkelte politidistrikt har bedt og fått bistand fra Forsvaret til å gjennomføre grensekontroll, og meg bekjent er det Heimevernet som gjennomfører dette, sier hun.

Kristoffer Baklien stenger grenseovergangen ved Austmarka, øst for Kongsvinger.
Les også

Norge kan få stengte byer og portforbud. Brudd på kommunale og nasjonale forbud kan gi opptil fire års fengsel.

Dekker opp ved behov

Ifølge sjefen for Heimevernsdistrikt 05, Semming Rusten, skal soldatene i første omgang ikke stå vakt ved grenseovergangene. De skal fylle inn med små patruljer i biler, og dekke opp der det er behov.

Tirsdag var områdesjef på Vinger ved Kongsvinger, Inge Langrekken, i møte med politiet for å få opplæring i hvordan oppdraget skal løses.

På HV05 kommandosenter på Kongsvinger festning holder områdesjef Inge Langrekken t.h. og Even Langrekken kontroll med de utplasserte soldatene. Kristian Rikvold-Jess i bakgrunn

- Vi skal dekke 25 til 30 grenseoverganger som støtte for politiet, sier områdesjef Inge Landrekken til Aftenposten. Rundt 30 soldater er kalt inn slik at HV med tre patruljer av to soldater pluss bil på døgnkontinuerlig basis kan foreta stikkprøver ved grenseovergangene, som strekker seg fra Vestmarka i sør til Drevsjø i nord. Politiet selv tar seg av 4-5 større overganger.

– Kall det hell eller uhell, men vi var på øvelse for to uker siden. På siste oppstilling sa jeg at vi nå plutselig kan bli kalt ut på et skarpt oppdrag. Det slo til, sier Landrekken.

Forsvaret regner oppdraget som skarpt selv om soldatene ikke bærer våpen. Akkurat nå er bare menn med, men det er tilfeldig, sier Landrekken.

– Vi prøver uansett å skjerme folk som er i parforhold med helsepersonell eller som er i karantente. Og vi prøver med frivillighet blant personellet så langt det lar seg gjøre, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Forsvaret
  3. Heimevernet
  4. Benedicte Bjørnland
  5. Politiet
  6. Grensekontroll