Norge

EOS-leder: Kan ikke utelukke at opplysninger er kommet på avveie

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter, ifølge EOS-utvalget.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • NTB

– Vi kan ikke utelukke at personopplysninger er kommet på avveie.

Det sier lederen av Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåkning og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget), Svein Grønnern, til Aftenposten torsdag ettermiddag.

Like før hadde Grønnern overlevert en knusende rapport til Stortinget. Der slår utvalget fast at PST har innhentet store menger informasjon fra flyselskapet Norwegian som de ikke hadde hjemmelsgrunnlag for.

Les også

PST: Flydata var viktig for å kartlegge ekstremister

Kan være delt

Utvalget skriver at Norwegian og åtte andre flyselskaper jevnlig har sendt passasjerlister til PST. Det omfatter 1 million passasjerer, og «flere hundre tusen av disse har vært nordmenn».

«Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har blitt oppbevart i flere måneder og har vært tilgjengelig for søk,» skriver utvalget.

– Man kunne forventet en større grad av forsiktighet fra flyselskapenes side, sier Grønnern.

– Det er ikke bare å levere ut opplysninger fordi PST banker på døren. Man må være sikker på at det er greit i en juridisk sammenheng.

– Har dere sjekket om informasjonen er delt med andre lands etterretning?

–Vi kontrollerer generelt, men vi har ikke sjekket dette spesifikt i denne sammenhengen, sier Grønnern.

Norwegian vil ikke kommentere hvorfor de har utlevert informasjon, eller hvorvidt personopplysinger kan ha kommet på avveie.

– EOS-utvalgets konklusjon er klar og tydelig. Vi har ingen ytterligere kommentar, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss.

Ni flyselskaper

Torsdag sendte EOS en særskilt melding til Stortinget om saken. Utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

EOS mener også det er svært kritikkverdig at PST har videreført innhentingspraksisen etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

– PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet, heter det i pressemeldingen.

PST uenig med utvalget

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold påpeker at PST i deres innhenting av passasjerinformasjon har lagt utlendingsloven og utlendingsforskriften til grunn.

– Det har vært uenighet mellom utvalget og PST vedrørende om dette har vært tilstrekkelig rettslig grunnlag, skriver Sjøvold i en uttalelse på tjenestens nettside.

Som følge av kritikken har PST umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen.

– PST har igangsatt et arbeid med revidering av praksis og rutiner for å sikre korrekt innhenting og behandling av passasjerlister, skriver han.

Norwegian vil ikke kommentere

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

I mai i år gikk alarmen hos Norwegian da selskapets sikkerhetsansvarlige oppdaget at en PST-ansatt hadde logget seg inn på flyselskapets bookingsystem, under tilsyn av en av Norwegians egne ansatte.

Datatilsynet ble varslet av flyselskapet 22. mai. Siden da har tilsynet, EOS-utvalget og Tolletaten, som har egne tilgangskoder til bookingsystemene, gransket saken.

Norwegian vil ikke kommentere saken.

– Konklusjonen fra EOS er tydelig. Vi har ingen ytterligere kommentarer i denne saken, sier pressekontakt Tonje Næss i Norwegian til NTB.

Les mer om

  1. PST
  2. EOS
  3. Norwegian
  4. Etterretning