Norge

- Vi har alle vært naive

SV gikk imot den USA-ledede operasjonen mot Taliban i 2001, men har som regjeringsparti siden 2005 vært ansvarlig for norsk krigsinnsats.

 • Aftenposten Redaksjon

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen beskriver i boken Gjennomslag det som store SV-seire at SV fikk fjernet norske spesialstyrker fra "angrepskrigen" i sør ved å flytte dem til Nord-Afghanistan, og at de kun fikk lov til å operere i Kabul.

Hun omtaler operasjonen i nord som "en fredsbevarende operasjon med FN-mandat".

I den nylig utgitte boken På våre vegne , av Malin Stensønes, dokumenteres det grundig at norske styrker drev regulær angrepskrig i nord i stor skala, og at de av strategiske årsaker opererte i et geografisk stort område, langt utenfor Kabul.

— Du vil ha en ærlig og ikke-skjønnmalende debatt. Har du og SV vært ærlige om krigens realiteter i Nord-Afghanistan?

— Det skjedde en betydelig forverring som vi ikke forutså, og som vi kanskje underkommuniserte. Vi tok nok ikke raskt nok innover oss utviklingen, sier Bård Vegar Solhjell.

— Men er det ikke naivt å legge til grunn at styrkene ikke skal drive angrepskrig, slik Halvorsen gjør, når det er det de er trent for?

— SV var nesten alene om å stille spørsmål ved om en slik krig var smart for å bekjempe terror. Jeg mener diskusjonen i forkant av krigen viser at SV både har forstått og tatt innover seg hva krig er, langt bedre enn andre partier. Men jo, også SV, som andre partier, har nok hatt for naive oppfatninger om krigens realiteter. Et eksempel er skepsisen til spesialstyrkene som er våre best trente soldater. Jeg tror denne krigen har endret vårt og mange andres syn på krig..

— Ditt søskenbarn, Andreas Eldjarn, ble drept i Afghanistan i 2010 under et ISAF-oppdrag. Har det endret ditt syn på krig?

— Andreas’ død fikk meg til å se mye i et annet lys. Det har økt min respekt for soldatyrket. Jeg er imponert over nivået på treningen og den ledelse som utøves. Og jeg kan lett la meg irritere over lettvint kritikk av våre soldater. Men hendelsen endret ikke mitt syn på selve krigen.

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Norske soldater er trent og utstyrt for å delta i et land i krig

 2. NORGE

  – Disse soldatene er meget robuste, men de er mennesker, de også

 3. NORGE

  Stanset IS-angrep mens Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister var i Kabul. Nå hedres den norske offiseren.

 4. VERDEN

  Over 600 tyske soldater etterforskes for høyreekstremisme. Nå har spesialstyrkene til oktober å rydde opp i eget hus.

 5. NORGE

  Ken Andersen hedret for terrorkamp i Kabul

 6. VERDEN

  Historiske fredssamtaler om Afghanistan