Norge

Vil gi gratis heroin

Venstres nestleder Ola Elvestuen vil ha prøveprosjekt med gratis heroin til utvalgte rusmisbrukere.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Les også:

Aftenposten skrev i går at et bredt sammensatt panel anbefaler ikke å innføre heroin som medisin til rusmisbrukere. Medlemmene, som er oppnevnt av Forskningsrådet, mener det ikke er dokumentert godt nok at gratis heroin vil hjelpe rusmisbrukerne. Statsråd Anne— Grete Strøm-Erichsen vil nå vurdere rådene fra panelet og innstillingen fra det Stoltenberg-utvalget.

Aftenposten har i flere artikler satt søkelys på rusomsorgen.

Elvestuen mener dette er et merkelig og tynt argument.— Vi bør i hvert fall ha politisk mot til å gjennomføre et prøveprosjekt. Dette gjennomføres med hell blant annet i Sveits, sier Elvestuen.

Han frykter at norsk narkotikaomsorg igjen vil stå bom stille, og sier det er ille hvis det heller ikke nå skjer en endring.

Tanken bak heroinassistert behandling er å erstatte illegal gateheroin med legal, medisinsk fremstilt heroin. Målet er å gjøre misbrukeren i stand til å redusere eller slutte med illegal heroin.

Bent Høie (H) er godt fornøyd med innstillingen fra panelet om ikke å innføre gratis heroin.

— Vi har fått det svaret vi trodde på og ønsket. Høyre har hele tiden vært skeptisk til dette forslaget. Nå håper jeg vi kan få fokuset vekk fra et eksperiment om heroin som behandling til det som virker.

— Hva mener Høyre virker?

— Det som fungerer, er legemiddelbasert rehabilitering, (LAR). Vi må gi brukerne av LAR et bedre rehabiliteringsinnhold, det vil si gode botilbud og sosial og faglig oppfølging. I tillegg må vi gi tilbud til dem som ønsker å bli fri fra rus, sier Høie.

Les også

Panel sier nei til heroinassistert behandling